Adres en info Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Werken

Locatie Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Werken, Mgr. C. Veermanlaan 1f,  1131 KB Volendam.
Telefonisch bereikbaar via (0299) 398 398 tot 16:30 uur, info@edam-volendam.nl

Wilt u langskomen?

Dan kan dat alleen op afspraak. Zo bent u altijd  als eerste aan de beurt. Komt u langs zonder afspraak, dan plannen wij een afspraak voor u in aan de balie. Is er op dat moment een plekje vrij, dan wordt u gelijk geholpen of op een later tijdstip:

Maak hier een afspraak op een datum en tijdstip dat u goed uitkomt. U kunt hier o.a. een afspraak maken bij Publiekszaken.
Ook kunt u een afspraak maken via het telefoonnummer (0299) 398 398 of bij ons aan de balie.

Veel zaken kunt u ook online 24/7 met ons regelen:

Online uw zaken regelen

De dienstverlening voor publiek wordt zoveel mogelijk geconcentreerd op de locatie W. van der Knoopdreef. Alleen zaken die echt met de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en/of Openbare Werken moeten worden besproken vinden op de locatie Mgr. Cornelis Veermanlaan plaats. Daarvoor kunt u een afspraak te maken.

Sectie omgevingsbeleid

Bestemmingsplannen, monumentenzorg, beheer grondzaken, economische zaken.

Sectie Bouwen & Milieu

Vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van het omgevingsrecht.

Sectie Werken en Projecten

Projectmatige aanpak gericht op instandhouding  gemeentelijke onder- en bovengrondse infrastructuur, meerjarige onderhoudsplannen, weg- en waterbouw, verkeer en vervoer, centrale antenne installatie (CAI).

Sectie Operationele taken en ondersteuning

Wijkmatige aanpak van dagelijks en klein onderhoud van de openbare ruimte, zoals groenvoorziening en straatmeubilair. Onderhoud sportvelden.

Wijkbeheer

Wijkmatige aanpak van dagelijks en klein onderhoud van de openbare ruimte, zoals groenvoorziening en straatmeubilair. Onderhoud sportvelden.