Adres en info Financiën: beleid en belastingen

Locatie: Stadskantoor, W. van der Knoopdreef 1 te Volendam, afdeling Financiën.
Tel. 0299 398398, info@edam-Volendam.nl

Taken:

Belastingen, Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ), OZB, kwijtschelding, incasso, dwanginvordering, begroting, gemeentefonds, treasury.
Bij dit loket kunt u ook terecht voor zaken van de sectie Comptabiliteit en Verzekeringen:
financiële administratie, beheer geldstromen inclusief kasbeheer, verzekeringen, jaarstukken.

Wilt u langskomen?

Dan kan dat alleen op afspraak. Zo bent u altijd  als eerste aan de beurt. Komt u langs zonder afspraak, dan plannen wij een afspraak voor u in aan de balie. Is er op dat moment een plekje vrij, dan wordt u gelijk geholpen of op een later tijdstip:

Maak hier een afspraak op een datum en tijdstip dat u goed uitkomt. U kunt hier o.a. een afspraak maken bij Publiekszaken.
Ook kunt u een afspraak maken via het telefoonnummer 0299 398398 of bij ons aan de balie.

Veel zaken kunt u ook online 24/7 met ons regelen:

Online uw zaken regelen