Vuurwerk afsteken

 • Wat is het?

  Rond de jaarwisseling wordt er veel vuurwerk afgestoken door particulieren. Het gaat hier om consumentenvuurwerk. De gemeente zorgt ervoor dat u alleen legaal vuurwerk kunt kopen op de daarvoor aangewezen tijden en bij de erkende handelaren. Ook handhaaft de gemeente de regels voor het afsteken van vuurwerk.

  Vuurwerkoverlast

  De BOA’s en de politie zijn extra alert om afstekers van vuurwerk te betrappen en een proces-verbaal aan te zeggen. Wij kunnen echter niet zonder de medewerking van de ouders/verzorgers van deze kinderen. We doen een beroep op u om deze vorm van overlast te voorkomen. Spreek er over met uw kind(eren) en pak het vuurwerk af. Of nog beter, overtuig hen ervan om geen illegaal vuurwerk te kopen en af te steken of de ‘restantjes‘ van vorig jaar op te maken, tot het is toegestaan.

  Blijf overlast melden

  Wij roepen iedereen op om meldingen van vuurwerkoverlast te blijven doen via vuurwerkoverlast@edam-volendam.nl.

 • Hoe werkt het?

  U mag vuurwerk afsteken van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Op andere tijden is het verboden vuurwerk af te steken. Alleen professionele bedrijven mogen dat.

  Vuurwerk mag u op de laatste 3 werkdagen van het jaar kopen bij een erkende handelaar. Op elk vuurwerkproduct moet een goede Nederlandstalige gebruiksinformatie staan.

 • Hoe lang duurt het?

  Wat is vuurwerk?

  Vuurwerk bestaat uit een omhulsel (vaak papier) met daarin een mengsel van chemische stoffen. Na ontsteking reageren de chemische stoffen met elkaar waardoor energie vrijkomt. Dit is te horen aan een of meerdere knallen of te zien aan allerlei kleuren.

  Legaal vuurwerk

  Legaal vuurwerk is te herkennen aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket moet de volgende informatie te vinden zijn:

  • Een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk waaruit blijkt wat de te verwachten effecten zijn.
  • De (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar.
  • Het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar.
  • Een goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.

  Al het vuurwerk dat niet aan alle bovenstaande criteria voldoet, is illegaal vuurwerk. U mag geen illegaal vuurwerk kopen of afsteken.

 • Aanvullende informatie

  Er is veel illegaal vuurwerk in de handel. Dit vuurwerk voldoet vaak niet aan de veiligheidseisen en er kunnen ingrediënten in zitten die in het legale vuurwerk niet voorkomen, bijvoorbeeld cadmium. Dit is een giftige, niet afbreekbare stof. Koop daarom altijd vuurwerk bij een winkelier met een geldige vergunning. Deze winkeliers zijn te herkennen aan een biljet in de etalage met de tekst: Verkoop vuurwerk, roken en open vuur verboden.