Verlof tot begraven of cremeren

 • Wat is het?

  Een verlof tot begraven of cremeren geeft toestemming om een overledene te begraven of te cremeren. De uitvaartverzorger draagt in praktijk zorg voor het verkrijgen van een verlof. Bij een overlijden in het buitenland kan er voor gekozen worden om de begrafenis of crematie in Nederland plaats te laten vinden. In dit geval dient eveneens een verlof te worden afgegeven. Er dienen dan weliswaar allerlei documenten te worden overlegd. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij de afdeling Burgerzaken. 

  Voor het begraven of cremeren van een overledene is toestemming (in de vorm van een vergunning) van de gemeente nodig. In de praktijk wordt het verlof tot begraven of cremeren meestal door de begrafenisondernemer aangevraagd tegelijk met de overlijdensaangifte.

 • Wat moet ik doen?

  Het verlof tot bergraven of cremeren wordt tijdens het opmaken van de overlijdensakte door de Burgerlijke Stand afgegeven aan de uitvaartverzorger. Deze moet het overhandigen bij de begraafplaats of crematorium waar overledenen wordt begraven of gecremeerd.

 • Hoe werkt het?

  Wie kan het aanvragen?

  Iedereen die belast is met het uitvoeren van een begrafenis of crematie (meestal is dat de begrafenisondernemer).

  Wanneer?

  Het aanvragen van een verlof tot begraven of cremeren is verplicht om iemand te mogen begraven of cremeren.

 • Hoe lang duurt het?

  Een overledenen moet volgens de Wet op de lijkbezorging binnen 5 dagen na overlijden worden begraven. Als er gegronde redenen aanwezig zijn om deze periode te verlengen kan uitstel van het verlof van begraven of cremeren worden verleend.

 • Wat heb ik nodig?

  Het verlof tot begraven of cremeren wordt afgegeven als door de uitvaartverzorger een verklaring van overlijden is overgelegd. Zonder deze verklaring wordt geen verlof afgegeven.