Verkiezingen

 • Wat is het?

  Lees en/of download alle officiƫle uitslagen verkiezingen Provinciale staten en waterschapsverkiezingen:

  Organisatie verkiezingen

  Bij de sectie Publiek worden de verkiezingen georganiseerd. Zij zorgen ervoor dat elke stemgerechtigde in de gemeente een stem kan uitbrengen voor de verkiezingen van de gemeenteraad, Tweede Kamer, Provinciale Staten, Europees Parlement, Waterschappen of een referendum.

  Een onderdeel van het organiseren is dat er voldoende stemlokalen zijn waar gestemd kan worden. Vervolgens wordt er voor gezorgd dat deze stembureau's voldoende zijn bemenst en compleet worden ingericht. Ook zorgt de sectie Publiek ervoor dat de uitslag zorgvuldig wordt vastgesteld en gepubliceerd.

  Kandidatenlijst in braille

  Voor de verkiezingen van 23 mei 2019 zal op het Stadskantoor, W van der Knoopdreef 1, Volendam een kandidatenlijst in braille beschikbaar worden gesteld.

  Stemlokalen

  Heeft u een vraag of een opmerking over de stemlokalen? Dan willen we dat graag van u weten. Stuur uw mail naar info@edam-volendam onder vermelding van Publiekszaken.

  Overzicht stemlokalen

  Spelregels verkiezingen, aanplakborden en stemwijzer

  Stempas niet ontvangen of kwijt?

  Voor de verkiezingen voor het Europees Parlement krijgt u, als u kiesgerechtigd bent, op donderdag 2 mei 2019 de stempas thuisgestuurd. Vervolgens wordt in de week daarop ook de kandidatenlijst thuisbezorgd.

  Heeft u uw stempas niet ontvangen, of bent u uw stempas kwijtgeraakt? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan. Dit kan met uw DigiD.

  Een digitaal/schriftelijk verzoek moet uiterlijk op maandag 20 mei 2019 zijn ontvangen. Een mondeling verzoek moet uiterlijk woensdag 22 mei 2019 om 12:00 uur zijn gedaan.

  Welk stemlokaal voor welke verkiezing

  Wilt u op 23 mei 2019  in een andere Nederlandse gemeente stemmen? Dan moet u een kiezerspas aanvragen.

  U kunt een kiezerspas aanvragen met uw DigiD. Een digitale/schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de burgemeester zijn ontvangen. Mondeling een kiezerspas aanvragen kan tot woensdag 22 mei 2019 tot 12:00 uur. Hiervoor moet u zich persoonlijk met uw stempas melden bij de sectie Publiek in het Stadskantoor in Volendam.

  + Kennisgeving Formulieren ten behoeve van verkiezingen 2019 (Provinciale Staten, Waterschappen en Europees Parlement

  + Meer informatie over verkiezingen, een ander machtigen

  + Meer informatie over verkiezingen, kiezerspas

  + Meer informatie over verkiezingen, stemmen vanuit het buitenland

 • Wat heb ik nodig?

  Een kiezer dient zich in het stembureau te legitimeren met een identiteitsbewijs dat niet langer dan 5 jaar verlopen mag zijn. In artikel J 24, eerste lid, van de Kieswet (inzake identiteit kiezer) is namelijk bepaald dat een kiezer slechts tot de stemming wordt toegelaten indien de voorzitter van het stembureau de identiteit van de kiezer heeft vastgesteld aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.
  Beschikt de kiezer niet over voormeld document dan kan de identiteit ook worden vastgesteld aan de hand van een kopie van een proces-verbaal betreffende vermissing, en wel in combinatie met een document van de kiesgerechtigde op diens naam en voorzien van diens foto. Denk bijvoorbeeld aan een NS-abonnement of bibliotheekpas. Zie hiervoor Kieswet, art. J 24. tweede lid (inzake identiteit kiezer).

  HET IS NIET MEER MOGELIJK OM OP DE VERKIEZINGSDAG ZELF MET EEN LEGITIMATIEBEWIJS EEN STEM UIT TE BRENGEN!

  Als u bent gemachtigd dient u tevens de machtigingen (onderhandse machtiging op achterzijde stempas of het volmachtbewijs) mee te nemen en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever(s).

 • Links en formulieren