Verhuizing naar de gemeente

 • Wat is het?

  Indien u zich vestigt in een Nederlandse gemeente dient u zich daar binnen 5 dagen na vestiging in te schrijven in de Basisregistratie Personen.

  Digitale aangifte verhuizing let op de benodigde digitale bijlagen in: Wat heb ik nodig?

  Toestemming van hoofdbewoner voor inwoning, DigiD

  Afdrukformulier toestemming van hoofdbewoner voor inwoning

  Voordelen DigiD formulier

  • u hoeft uw naw-gegevens niet meer in te vullen, dit wordt automatisch gedaan;
  • het formulier komt meteen binnen bij de gemeente, terwijl u een afdrukformulier nog zelf moet afdrukken en verzenden naar de gemeente.
 • Wat moet ik doen?

  Na uw adresaangifte zullen uw persoonsgegevens worden opgevraagd in uw vorige woongemeente. Hierdoor wordt u daar uitgeschreven en ingeschreven in Edam-Volendam. Diverse (overheids)instanties krijgen van uw adreswijziging automatisch bericht.

  Na inschrijving ontvangt u hiervan een bevestiging.

 • Hoe werkt het?

  De aangifte dient binnen 4 weken voor tot 5 dagen na de werkelijke verhuizing te worden doorgegeven. Dit kan digitaal, schriftelijk of persoonlijk aan de balie worden gedaan.

  Samenwonenden moeten beiden adresaangifte doen.

 • Wat heb ik nodig?

  Digitaal aangifte doen:

  Persoonlijk langskomen:

  • Geldig legitimatiebewijs van de aangever(s);
  • Gegevens van betrokkenen die meeverhuizen;
  • Indien van toepassing een verklaring van toestemming van inwoning/briefadres + kopie legitimatiebewijs;
  • Naam en adres van eventuele gemachtigde + kopie legitimatiebewijs;
  • Kopie van een getekend huur- of koopcontract.