Verhuizing binnen de gemeente

 • Wat is het?

  Iedereen die verhuist binnen de gemeente is verplicht hiervan binnen de periode van 4 weken voor tot 5 dagen na de verhuizing aangifte te doen bij de gemeente. In de aangifte moet zowel het oude als het nieuwe adres vermeld worden. De gemeente verwerkt de wijziging in haar administratie en stuurt u vervolgens een mutatiebevestiging.
  Indien u met uw gezin verhuist kan de aangifte worden gedaan door de man of de vrouw. In geval van samenwoning dienen beide partners te ondertekenen.

  Digitale aangifte verhuizing let op de benodigde digitale bijlagen in: Wat heb ik nodig?

  Afdrukformulier, toestemming inwoning van hoofdbewoner

  Voordelen DigiD formulier

  • u hoeft uw naw-gegevens niet meer in te vullen, dit wordt automatisch gedaan;
  • het formulier komt meteen binnen bij de gemeente, terwijl u een afdrukformulier nog zelf moet afdrukken en verzenden naar de gemeente.
 • Wat moet ik doen?

  De aangifte van verhuizing wordt verwerkt op het moment dat de aangifte compleet is. Het kan zijn dat er nog een kopie van een legitimatiebewijs of een ander document overgelegd moet worden. Pas als alle documenten aanwezig zijn zal de verhuizing worden doorgevoerd in de BRP

  Als de verhuizing is verwerkt  ontvangt u hiervan op het nieuwe adres een bevestiging.

 • Hoe werkt het?

  De aangifte dient binnen 4 weken voor tot 5 dagen na de werkelijke verhuizing te worden doorgegeven. Dit kan digitaal, schriftelijk of persoonlijk aan de balie worden gedaan.

  Samenwonenden moeten beiden adresaangifte doen.

 • Wat heb ik nodig?

  Digitaal aangifte doen:

  Persoonlijk langskomen:

  • Geldig legitimatiebewijs van de aangever(s);
  • Gegevens van betrokkenen die meeverhuizen;
  • Indien van toepassing een verklaring van toestemming van inwoning/briefadres + kopie legitimatiebewijs;
  • Naam en adres van eventuele gemachtigde + kopie legitimatiebewijs;
  • Kopie van een getekend huur- of koopcontract.
 • Kosten

  Geen kosten.