Uitstel begraven of cremeren

 • Wat is het?

  Een verlof tot uitstel begraven/cremeren is een toestemming van de gemeente om de begrafenis/crematie uit te stellen tot na de zesde werkdag na de dag van het overlijden.
  Begraving of verbranding geschiedt niet eerder dan 36 uur na het overlijden en uiterlijk de zesde werkdag na die van het overlijden. De burgemeester van de gemeente waar het stoffelijk overschot zich bevindt heeft de bevoegdheid om onder bepaalde voorwaarden een andere termijn te stellen (bijvoorbeeld als een nabestaande niet tijdig aanwezig kan zijn in verband met verblijf in het buitenland). Het uitstel moet wel schriftelijk met redenen omkleed door een arts worden aangevraagd.

  De uitvaartverzorger/begrafenisondernemer vraagt een verlof tot uitstel aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de overlijdensgemeente.

 • Wat moet ik doen?

  De uitvaartverzorger/begrafenisondernemer vraagt een verlof tot uitstel aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de overlijdensgemeente.

 • Hoe werkt het?

  Wie kan het aanvragen?

  Iedereen die belast is met het uitvoeren van de begrafenis of crematie (vaak de begrafenisondernemer).

  Wanneer?

  Indien de aanvraag gemotiveerd is.

 • Wat heb ik nodig?

  Benodigde gegevens:

  • Gegevens overledene
  • Gegevens over begrafenis/crematie (plaats, tijd)
  • gegevens arts
  • reden van uitstel, met reden omkleed
  • legitimatiebewijs uitvaartverzorger
    

  Overige documenten/ bescheiden:

  • Eventueel een brief met gemotiveerde aanvraag (Aanvraag kan meestal telefonisch)
  • Verklaring van de arts dat het uitstellen van de begrafenis of crematie geen bezwaren met zich meebrengt
 • Kosten

  geen