Uitrit of inrit aanleggen

 • Wat is het?

  Wilt u een uitrit maken vanaf uw woning of bedrijfsgebouw naar de openbare weg? Of wilt u een bestaande uitrit veranderen? Dit doet u via het Omgevingsloket.

  Een omgevingsvergunning inrit/uitrit aanvragen via het Omgevingsloket

  Wat is de procedure?

  Reguliere aanvraag

  • Zorg dat u alle stukken compleet heeft bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning;
  • We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze termijn één keer met maximaal 6 weken verlengen.

  Indien u in één aanvraag meerdere activiteiten aanvraagt en op één van die activiteiten is de uitgebreide procedure van toepassing dan is op de gehele aanvraag de uitgebreide procedure van toepassing.

  6 weken bezwaar of beroep

  Belanghebbenden hebben na verzending van de vergunning nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken of beroep in te dienen tegen het besluit. Let op! Wij adviseren u om uw plannen vooraf met uw buren te bespreken.

 • Wat moet ik doen?

  Aanvraag particulieren kan online of op papier; bedrijven kunnen de omgevingsvergunning alleen online aanvragen via het Omgevingsloket.

  Omgevingsvergunning online aanvragen via het Omgevingsloket

  Bedrijven kunnen de omgevingsvergunning alleen online aanvragen. Particulieren kunnen de documenten direct online indienen of het aanvraagformulier printen via het Omgevingsloket en de documenten verzenden naar:

  Gemeente Edam-Volendam
  T.a.v. Bouwen & Milieu
  Postbus 180
  1130 AD Volendam

  Let op! Aan het indienen per post of per mail zijn extra kosten verbonden. Dit betreft een vast bedrag van € 255,--.

  Aanvragen die niet op de juiste wijze (via het omgevingsloket, via ons postadres of via het e-mailadres omgevingsvergunning@edam-volendam.nl) zijn ingediend middels het daarvoor vastgestelde formulier, worden niet in behandeling genomen.

  Aanvullingen op uw aanvraag omgevingsvergunning kunt u uitsluitend aanleveren via het Omgevingsloket online (OLO) of mailen naar omgevingsvergunning@edam-volendam.nl. Aanvullingen die via andere kanalen worden aangeleverd, worden niet in behandeling genomen.

 • Wat heb ik nodig?

  Documenten die u in ieder geval moet inleveren bij een aanvraag omgevingsvergunning voor activiteit inrit/uitrit zijn:

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier;
  • De locatie van de uitweg;
  • De afmeting van de uitweg;
  • de aanwezigheid van obstakels.
    

  Voor een volledig overzicht van wat u moet indienen vindt u in de Regeling omgevingsrecht (Mor). In deze regeling staat per activiteit aangegeven welke documenten u moet aanleveren en waar deze aan moeten voldoen.

  Voor de uitwerking van bovenstaande punten wordt u geadviseerd een deskundig persoon/ bureau in te schakelen. Wij raden u aan de aanvraag in een keer volledig in te dienen, dit bespoedigd de procedure. Indien u de aanvraag niet volledig indient ontvangt u van ons een verzoek om aanvullingen. Met dit verzoek wordt de beslistermijn stilgelegd.

 • Kosten

  Uitweg/inrit

  Het tarief voor een inrit/uitrit vergunning bedraagt € 264,00.

  Voor meer informatie met betrekking tot de kosten verwijzen wij u naar de legesverordening 2021 (titel 2).