Trouwen

 • Wat is het?

  Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

  U kunt hier online met de DigiD inlogcode van beide partners een afspraak maken voor uw huwelijks- of partnerschapsceremonie (een kosteloze ceremonie of kort zakelijk huwelijk is alleen voor inwoners van Edam-Volendam). Na invulling van alle gegevens en betaling heeft u officieel een melding gedaan van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap (voorheen ondertrouw).

  Digitale aanvraag huwelijks- of partnerschapsceremonie

  U kunt o.a. een locatie, een Ambtenaar Burgerlijke Stand en een trouwboekje uitzoeken. Het Stadskantoor, Stadhuis Edam en het Stolphoevekerkje kunt u direct reserveren. Pas als u een bevestigingsbrief heeft ontvangen is de datum definitief. Voor de beschikbaarheid van de overige locaties moet u nog met de door u gewenste locatie telefonisch contact opnemen, maar dit kunt u wel inplannen. Deze locaties vragen extra huurkosten bovenop de kosten voor het gemeentelijk huwelijk. Deze kosten moeten voor de ceremonie worden betaald aan de locatie.

 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
  • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

  Trouwen met een niet-Nederlander

  Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

  U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
  • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.
 • Hoe werkt het?

  Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

  • de trouwdatum;
  • de trouwlocatie;
  • welke trouwambtenaar u wilt;
  • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
  • of u een trouwboekje wilt;
  • wat de kosten zijn.

  Belangrijk is dat:

  • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
  • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

  Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
  • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

 • Wat heb ik nodig?

  • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen
 • Kosten

  Kosten 2020:

  maandag tot en met vrijdag €412,00
  zaterdag €643,00
  zondag €798,00
  extra kosten voor voltrekking in het Stolphoevekerkje €200,00
  extra kosten voor voltrekking op eenmalige locatie €185,75
  extra kosten indien bijstand wordt gevraagd van een gemeenteambtenaar
  om  op te treden als getuige, per getuige
  €26,00
  Trouw-/partnerschapsboekje €22,35
  Schrijven trouwboekje (kalligrafie) €15,00
  Bijschrijven kind in trouwboekje (kalligrafie) €4,00

  Kort zakelijk huwelijk, alleen voor inwoners van de gemeente Edam-Volendam op woensdag 08.30 of 09.00 uur. Alleen in Volendam, korte toespraak, max. 10 personen)

  €154,30

  Kosteloze huwelijken, alleen voor inwoners van de gemeente Edam-Volendam op woensdag 08.30 of 09.00 uur. Alleen in Volendam, zonder toespraak, max. 4 personen (bruidspaar plus twee getuigen). Meerdere bruidsparen tegelijk.

 • Veel gestelde vragen

 • Aanvullende informatie

  Als u in het buitenland bent geboren, moet uw uittreksel van het geboorteregister en bewijs van ongehuwd zijn eerst bij de sectie Publiek gecontroleerd worden. Als alle documenten goed zijn bevonden kunt u een afspraak maken voor de huwelijksvoltrekking of de sluiting van een geregistreerd partnerschap.

  In de trouwzaal in Edam kunnen niet meer dan 40 bezoekers aanwezig zijn. Ook is daar geen airco. Daarom kan het in de zomer warm zijn in de trouwzaal.  In de Stolphoevekerk in Volendam kunnen ca. 80 personen plaatsnemen. In de B&W-kamer in het Stadskantoor te Volendam mogen maximaal 10 personen aanwezig zijn.

  • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
  • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

  Overige voorwaarden

  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Huwelijksvermogensregels

  Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.