Toeristenbelasting

 • Wat is het?

  Toeristenbelasting wordt geheven van degene die gelegenheid biedt tot overnachten tegen vergoeding aan personen die niet in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn opgenomen.

  Aanvraag toeristenbelasting via DigiD

  Aanvraag toeristenbelasting via E-herkenning

 • Hoe werkt het?

  Voor het bieden van gelegenheid tot verblijf met overnachting binnen de gemeente in hotels, pensions, vakantie-onderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet beroepsmatig verhuurde ruimten en op vaste standplaatsen tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn opgenomen, wordt onder de naam toeristenbelasting een directe belasting geheven. 

  Wie is belastingplichtig?

  Iedereen die gelegenheid biedt tot overnachten tegen vergoeding aan personen die niet in de gemeentelijke basisadministratie personen zijn opgenomen.

  Wanneer toeristenbelasting?

  U moet toeristenbelasting betalen als u de gelegenheid biedt tot overnachten tegen vergoeding aan personen die niet in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven staan. U kunt hierbij denken aan verblijf en overnachting in hotels, pensions, vakantie-onderkomen, mobiele kampeeronderkomens, niet beroepsmatig verhuurde ruimten en op vaste standplaatsen tegen vergoeding in welke vorm dan ook.

  Aangiftebiljet

  Voor het bepalen van de belastingplicht wordt gebruik gemaakt van een aangiftebiljet.

  Controle toeristenbelasting

  De gemeente controleert of het aangiftebiljet volledig is ingevuld. Zo niet, dan vraagt de gemeente om een volledig ingevuld aangiftebiljet.

 • Wat heb ik nodig?

  In uw bezwaarschrift dient u minimaal de volgende zaken te vermelden:

  1. De naam en het adres van de belastingplichtige.
  2. De dagtekening van de aanslag.
  3. Een omschrijving van de aanslag waartegen het bezwaar wordt gemaakt.
  4. De reden van het bezwaar (de motivering).
 • Kosten

  Als u wilt weten welke kosten voor u gelden dan kunt u de tabel met tarieven onder 'Verwijzingen' raadplegen.

 • Verwijzingen/meer informatie