Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering

 • Wat is het?

  Inwoners met een inkomen tot 110% van de toepasselijke bijstandsnorm die niet over vermogen hoger dan de wettelijke vermogensgrens beschikken kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de premie van een door hem / haar afgesloten aanvullende zorgverzekering van € 120 per volwassen verzekerde per kalenderjaar. Wanneer de jaarpremie van de aanvullende zorgverzekering lager is dan dit bedrag, wordt het lagere bedrag vergoed.

  Aanvragen dienen in de periode van 1 januari tot 15 februari van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft te worden ingediend met een door het college vastgesteld afdrukformulier tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering. 

  Inlichtingenformulier Participatiewet (voor een niet uitkeringsgerechtigde in te vullen en in te leveren bij de receptie van het Stadskantoor of per post verzenden samen met het aanvraagformulier tegemoetkoming premie aanvullende zorgverkering en de nieuwe zorgpolis.)

  Afwijking van deze aanvraagperiode is slechts mogelijk voor vergunninghouders die in de loop van een kalenderjaar worden gehuisvest in de gemeente en op dat moment verplicht een basisverzekering moeten afsluiten. De tegemoetkoming bedraagt in dat geval maximaal € 10 per maand per volwassen verzekerde voor de resterende maanden van het kalenderjaar gerekend vanaf de ingangsdatum van de aanvullende zorgverzekering.

 • Wat moet ik doen?

  Wat moet u doen om in 2020 in aanmerking te komen voor deze regeling?


  Het aanvraagformulier tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering is vanaf 1 december hier te downloaden. Ook kunt u vanaf die datum telefonisch een aanvraagformulier opvragen bij het Breed Sociaal Loket. Dit kan via telefoonnummer: 0299 398398. Ook voor eventuele vragen kunt u bellen met dit nummer.

  Het ingevulde aanvraagformulier, vergezeld van de gevraagde documenten, kunt u vanaf 1 januari tot 15 februari 2020 inleveren op afspraak, tel: 0299-398398. Ook kunt u het aanvraagformulier opsturen naar:

  Gemeente Edam-Volendam
  Antwoordnummer 557
  1130 VB  Volendam