Stamboomonderzoek

  • Wat is het?

    Voor stamboomonderzoek (genealogie) is informatie verkrijgbaar bij het Waterlands Archief. Zij beheren de archieven (en ook de Burgerlijke Stand-akten van de gemeente Edam-Volendam.

    De meeste bronnen voor stamboomonderzoek zijn in kopievorm beschikbaar, meestal micro-fiches. Bezoekers kunnen die fiches zelfstandig raadplegen wanneer de archivaris aanwezig is. Deze registers worden beheerd door de streekarchivaris.

  • Wat moet ik doen?

    Informatie over bv. welke registers te raadplegen zijn, bezoekadres en openingstijden is verkrijgbaar op www.waterlandsarchief.nl.

  • Wat heb ik nodig?