Sloopmelding gebouw of deel gebouw

 • Wat is het?

  Sloopmelding is verplicht:

  • Bij de sloop komt meer dan 10 m3 afval vrij;
  • U verwijdert asbest bij de sloop;
  • Als u als bedrijf of instelling asbest laat verwijderen. Een gecertificeerd (professioneel) bedrijf moet de asbest inventariseren en verwijderen.


  Sloopmelding is niet nodig:

  • Als bij de sloop minder dan 10 m3 afval vrijkomt;
  • Als u geen asbest verwijdert.


  Hoe doet u een sloopmelding:

  • Minimaal 4 weken voordat u start met de werkzaamheden moet u de sloopmelding via het Omgevingsloket indienen;
  • U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging van de sloopmelding;
  • In de brief staat wanneer u kunt beginnen met de werkzaamheden.
    

  U kunt een sloopmelding online aanvragen via het Omgevingsloket

  U dient de documenten direct online in of u print het aanvraagformulier via het Omgevingsloket en stuurt de documenten naar:

  Gemeente Edam-Volendam
  Postbus 180
  1130 AD  Volendam

  Wanneer moet u een  Omgevingsvergunning slopen aanvragen?


  Maximaal 35 m2 asbest zelf verwijderen:

  • Verwijdert u zelf maximaal 35 m2 asbest op uw eigen perceel? Doe de sloopmelding minimaal 5 werkdagen van tevoren:
  • U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging van de sloopmelding:
  • In de brief staat wanneer u kunt beginnen met de werkzaamheden.

  Klik hier voor informatie hoe u op de juiste wijze asbest op de gemeentewerf aanbiedt. Als u meer dan 35 m2 asbest wilt verwijderen, moet een gecertificeerd (professioneel) bedrijf de asbest inventariseren en verwijderen.

 • Wat heb ik nodig?

  Sloopmelding

  Gegevens die u in ieder geval doorgeeft bij sloopmelding:

  • Naam en adres van de eigenaar van het bouwwerk;
  • Naam en adres van degene die gaat slopen;
  • Adres, kadastraal nummer en aard van het bouwwerk
  • Wanneer en hoe laat u gaat slopen;
  • Hoe u gaat slopen;
  • De materialen die u gaat afvoeren;
  • Een asbestinventarisatierapport (nodig bij een gebouw van vóór 1994).

  Voor een volledig overzicht van wat u moet indienen, bekijkt u het Bouwbesluit. In dit besluit is aangegeven welke documenten u moet aanleveren en waar deze aan moeten voldoen. Wij adviseren u de melding in één keer compleet in te dienen. Indien de melding niet compleet is, heeft u geen rechtsgeldige sloopmelding gedaan en kunt u niet binnen 4 weken starten met de sloopwerkzaamheden.

  Sloopvergunning

  Gegevens die u doorgeeft bij een aanvraag omgevingsvergunning sloop:

  • Naam en adres van de eigenaar van het bouwwerk;
  • Naam en adres van degene die gaat slopen;
  • Adres, kadastraal nummer en aard van het bouwwerk;
  • Gegevens waaruit blijkt dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd.


  Voor een volledig overzicht van wat u moet indienen, zie de Regeling omgevingsrecht (Mor). In deze regeling staat per activiteit aangeven welke documenten u moet aanleveren en waar deze aan moeten voldoen. Wij raden u aan de aanvraag in één keer volledig in te dienen, dit bespoedigd de procedure. Indien u de aanvraag niet volledig indient ontvangt u van ons een verzoek om aanvullingen. Met dit verzoek wordt de beslistermijn stilgelegd.

 • Kosten

  Voor het doen van een sloopmelding zijn geen kosten verschuldigd.