Schadevergoeding bij nalatigheid gemeente

 • Wat is het?

  Wanneer een persoon schade lijdt door nalatigheid of schuld van de gemeente, bijvoorbeeld wanneer hij struikelt door een losliggende trottoirtegel en daardoor zijn been breekt, dan kan de gemeente voor de schade wettelijk aansprakelijk gesteld worden.

  Aanvraag schadevergoeding bij nalatigheid gemeente, DigiD

  Aanvraag schadevergoeding bij nalatigheid gemeente, afdrukformulier

  Voordelen DigiD formulier

  • u hoeft uw naw-gegevens niet meer in te vullen, dit wordt automatisch gedaan;
  • het formulier komt meteen binnen bij de gemeente, terwijl u een afdrukformulier nog zelf moet afdrukken en verzenden naar de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt via bovenstaand formulier uw aanvraag tot schadevergoeding online indienen of u kunt het verzoek om schadevergoeding schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders.
  De benodigde gegevens hiervoor zijn:

  • Naam, adres, telefoonnummer en BSN-nummer (sofinummer) van de aanvrager
  • Waar, wanneer en welk incident heeft plaatsgevonden
  • Aard en omvang van de schade
  • Schadeformulier (indien aanwezig)
  • Procesverbaal Politie (indien aanwezig)

  Ook kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier schadevergoeding bij nalatigheid gemeente.

  De aanvraag zal vervolgens in behandeling worden genomen door de afdeling Bedrijfsvoering, sectie Beheer telefoonnummer (0299) 398 412.
  Deze legt de aanvraag voor aan een medewerker van de sector Grondgebied. Deze medewerker gaat ter plaatse kijken en zal beoordelen of de gemeente aantoonbaar nalatig is geweest. Deze beoordeling zal verwerkt worden in een advies.
  In overleg met de verzekeringsmaatschappij wordt het advies besproken en zal een uitkomst worden bepaald.
  Afhankelijk van de claim/schadevergoeding wordt de verdere correspondentie verzorgd door gemeente of de verzekeringsmaatschappij.

  Het resultaat van de aanvraag kan zijn:

  • De aanvraag wordt goedgekeurd.
  • De aanvraag wordt afgekeurd. De aanvrager ontvangt een afwijzingsbrief waarin de afwijzing wordt gemotiveerd.

  Het verzoek tot schadevergoeding is een privaatrechtelijke aangelegenheid waartegen geen beroep of bezwaar openstaat.
   

 • Hoe werkt het?

  Een schadevergoeding kan worden aangevraagd als u meent dat u schade heeft geleden als gevolg van nalatigheid van de gemeente.

 • Kosten

  Het aanvragen van schadevergoeding is gratis.