Rioolverstopping

 • Wat is het?

  • De gemeente moet zorgen voor onderhoud van het openbare riool.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het riool op uw eigen terrein.

  Riool verstopt

  Als het riool bij u verstopt is dan moet u of de gemeente de verstopping oplossen. 

  • Als de oorzaak op gemeentegrond ligt, dan moet de gemeente het probleem oplossen en betaalt de gemeente de kosten.
  • Als de de oorzaak op uw eigen grond ligt, dan moet  u het probleem zelf oplossen en de kosten zelf betalen. 

  Heeft u een klacht over de afvoer van regenwater in uw straat of het vuilwaterriool buiten de erfgrens, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0299) 398 398 of het meldingsformulier invullen.

  Gaat uw klacht over een weg die niet in beheer is van de gemeente, dan kunt u contact opnemen met de eigenaar of verhuurder van het woningblok.

 • Hoe werkt het?

  Beheer van het rioolstelsel door de gemeente

  • Het onderhoud van de gemeentelijke riolering is geregeld in een onderhoudsplan. In dit plan is opgenomen hoe vaak de reinigingsdienst de kolken in een straat leegzuigt.
  • Bij verstopping zal de riooldienst, los van het onderhoudsschema, de straatkolk leegzuigen of het hoofdriool doorspuiten. Dit vermindert de overlast en voorkomt schade aan het wegdek.

  Beheer door derden

  De gemeente beheert niet alle paden en wegen die openbaar toegankelijk zijn. Met name achterpaden in woonwijken zijn veelal van de eigenaar van het woningblok. Indien in deze achterpaden straatkolken zijn aangebracht, is het onderhoud van deze straatkolken in handen van de eigenaar van het woningblok.

 • Veel gestelde vragen