Rioolaansluiting aanvragen

 • Wat is het?

  Een rioolaansluiting is een door de gemeente tot stand gebrachte en onderhouden aansluiting van de erfgrens van een perceel tot op het gemeentelijke rioleringsstelsel.

  Afdrukformulier rioolaansluiting aanvragen

 • Wat moet ik doen?

  De aanvraag kan via een e-mail bij de desbetreffende ambtenaar ingediend worden; ook kan dit middels een schriftelijk verzoek bij het College van Burgemeester en Wethouders
  Postbus 180
  1130 AD Volendam.

  Stappen en doorlooptijd

  1. Binnen twee weken na indiening van de aanvraag gaat de gemeente de situatie ter plekke bekijken. Hierbij wordt gekeken naar:

  • De afstand tot het hoofdriool;
  • De hoogte van het pand;
  • De te gebruiken materialen.
  1. Op basis van het onderzoek en het bestemmingsplan beoordeelt de gemeente of de aansluiting tot stand kan worden gebracht. Eventueel wordt het Hoogheemraadschap om advies gevraagd.
  2. Indien de aansluiting tot stand kan worden gebracht, stelt de gemeente tekeningen op en berekent de kosten van de aanleg (dan wel het standaardbedrag).
  3. De aanvrager ontvangt binnen 6 weken na het bezoek van de gemeente een acceptgiro met het bedrag dat verschuldigd is voor het realiseren van de aansluiting.
  4. Na betaling begint de gemeente binnen 2 weken met de aanleg van de rioolaansluiting.

  Resultaat

  1. Een aansluiting van het perceel op de gemeentelijke riolering.
  2. Een afwijzing van het verzoek tot aansluiting in de vorm van een brief met motivatie van de afwijzing.
 • Hoe werkt het?

  Wie kan het aanvragen?
   

  • Iedere eigenaar of gebruiker van een woning of bedrijf;
  • Projectontwikkelaars;
  • Architecten;
  • Aannemers.

  Wanneer aanvragen?

  Bij nieuwbouw of renovatie van bestaande bebouwing of wijziging in uw bestaande lozing.
  Zie ook ┬┤wetten en regels┬┤ voor een beschrijving van de omstandigheden waaronder het verplicht is een perceel op de gemeentelijke riolering aan te sluiten.

 • Kosten

  De kosten zijn afhankelijk van de afstand tussen het pand en het hoofdriool, het aantal en de soort aansluiting(en). De verschillende tarieven kunt u terugvinden in het aanvraagformulier.