Openingstijden winkels

 • Wat is het?

  In de gehele gemeente mogen winkels op alle dagen van de week, dus ook op zon- en feestdagen, zijn geopend van 6.00  tot 22.00 uur. Wilt u open zijn met uw winkel buiten de normale openingstijden? Dan vraagt u hiervoor een ontheffing aan bij de gemeente.

  U kunt een ontheffing schriftelijk aanvragen bij de gemeente. Geef hierbij aan op welke dagen en tijden u open wilt zijn (buiten de normale openingstijden) en waarom.

  De gemeente stuurt u een bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan voorwaarden stellen aan de ontheffing. Aan deze voorwaarden dient u zich te houden.

  Gemeente Edam-Volendam
  t.a.v. team Algemeen Juridische Zaken
  Postbus 180
  1130 AD Edam-Volendam

  Telefoonnummer: (0299) 398 398

 • Kosten

  De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet bedragen:

  € 30,45