Openingstijden horeca eenmalig aanpassen

 • Wat is het?

  Op grond van artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening is het verboden een openbare inrichting geopend te hebben en daar bezoekers toe te laten of te laten verblijven tussen 01.00 uur en 06.00 uur, tenzij de exploitant met de gemeente het zogenaamde horecaconvenant heeft ondertekend, in welk geval dit verbod voor:

  1. een alcoholschenkend horecabedrijf geldt van vrijdag op zaterdag en van zondag op maandag tussen 02.00 en 06.00 en van zaterdag op zondag tussen 02.30 en 06.00 uur;
  2. een alcoholvrij horecabedrijf geldt van vrijdag op zaterdag en van zondag op maandag tussen 02.00 en 06.00 uur en van zaterdag op zondag tussen 03.00 en 06.00 uur.

  Voor exploitanten van een paracommercieel horecabedrijf als bedoeld in artikel 4 van de Drank- en Horecawet geldt, dat het verboden is het horecabedrijf voor bezoekers geopend te hebben of bezoekers daarin te laten verblijven tussen 01.00 en 06.00 uur.

  De burgemeester kan een ontheffing verlenen van de sluitingstijd voor bijzondere dagen (bijvoorbeeld kermis) voor alcoholschenkende en alcoholvrije horecabedrijven. Daarnaast kan de burgemeester incidenteel in bijzondere gevallen ontheffing verlenen.

  U dient een ontheffing van het sluitingsuur schriftelijk aan te vragen bij de burgemeester via de sectie Algemeen Juridische Zaken. Het formulier voor het aanvragen van ontheffing voor bijzondere dagen wordt jaarlijks ter beschikking gesteld aan de horecaondernemers.

  Een aanvraag voor een incidentele ontheffing dient minimaal veertien dagen voor de datum waarvoor ontheffing wordt aangevraagd ontvangen te zijn bij de sectie Algemene Juridische Zaken:

  Gemeente Edam-Volendam
  Sectie Algemeen Juridische Zaken
  Postbus 180
  1130 AD Volendam

  Telefoonnummer: 0299 398398 .

 • Kosten

  Leges per incidentele ontheffing: € 25,40