Ontkenning vaderschap door moeder

 • Wat is het?

  Als moeder kunt u ontkennen dat uw overleden echtgenoot de vader van het kind is. Hiervoor moet u een verklaring afleggen bij de gemeente. Dit kunt u doen als deze 2 punten van toepassing zijn:

  • Uw echtgenoot is overleden binnen 306 dagen vóór de geboorte van het kind.
  • U leefde vanaf de 306e dag voor de geboorte gescheiden van uw echtgenoot óf u was vanaf die dag gescheiden van tafel en bed.

  Ook in andere situaties kunt u soms het vaderschap ontkennen. U moet dan een verzoek indienen bij de rechtbank.

 • Wat moet ik doen?

  U legt de verklaring af bij de gemeente. Dit kunt u doen tot één jaar na de geboorte van het kind.

  Let op! Was u al hertrouwd toen uw kind geboren werd? Dan wordt uw nieuwe echtgenoot door de verklaring wettelijk de vader van het kind.

  Ontkenning van het vaderschap door de vader of het kind kan alleen tot stand komen door een rechterlijke uitspraak naar aanleiding van een daartoe ingediend verzoek van een belanghebbende. Het verzoek tot gegrondverklaring van de ontkenning kan worden ingediend ongeacht of de ouders nog steeds met elkaar zijn gehuwd of niet.

  Ontkenning van het vaderschap is ook reeds mogelijk tijdens de zwangerschap.

 • Hoe werkt het?

  Er is slechts één grond voor de ontkenning van het vaderschap en wel het feit dat de echtgenoot van de moeder niet de biologische vader is van het kind. Is hij dit wel dan kan het vaderschap door hem niet worden ontkend. Evenmin kan hem het vaderschap worden ontnomen.

  Ontkenning vaderschap door vader en moeder is niet mogelijk als de man vóór het huwelijk heeft kennis gedragen van de zwangerschap en als de man heeft ingestemd met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad.

  Het verzoek tot ontkenning door de moeder moet binnen één jaar na geboorte van het kind bij de rechter zijn ingediend. Voor de vader geldt binnen één jaar dat hij kennis heeft genomen van het feit dat hij vermoedelijk niet de biologische vader van het kind is.

  Een verzoek tot ontkenning vaderschap door een kind moet binnen drie jaren nadat het kind bekend is geworden met het feit dat de vader vermoedelijk niet zijn/haar biologische vader is, zijn ingediend.  Is dit tijdens zijn/haar minderjarigheid dan kan het verzoek uiterlijk tot drie jaren nadat het kind meerderjarig is geworden, worden ingediend.

 • Wat heb ik nodig?

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • uittreksel geboorteakte kind
  • uittreksel overlijdensakte vader
 • Kosten

  Bij de gemeente zullen geen kosten in rekening worden gebracht. U moet uiteraard wel de eventuele kosten voor een advocaat betalen. Indien van toepassing kunt u via de advocaat/ rechtsbijstandverlener een Verklaring omtrent Inkomen en Vermogen (VIValt) aanvragen of u kunt dit formulier downloaden via www.rvr.org.