Omgevingsvergunning slopen

 • Wat is het?

  Omgevingsvergunning slopen is verplicht:

  • Bij sloopwerkzaamheden aan een beschermd monument;
  • Bij sloopwerkzaamheden in een beschermd stadsgezicht.

  Wanneer kunt u een sloopmelding doen?

 • Wat moet ik doen?

  Aanvraag particulieren kan online of op papier; bedrijven kunnen de omgevingsvergunning alleen online aanvragen via het Omgevingsloket.

  Omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket

  Bedrijven kunnen de omgevingsvergunning alleen online aanvragen. Particulieren kunnen de documenten direct online indienen of het aanvraagformulier printen via het Omgevingsloket en de documenten verzenden naar:

  Gemeente Edam-Volendam
  Postbus 180
  1130 AD  Volendam

  Let op! Aan het indienen per post of per mail zijn extra kosten verbonden. Dit betreft een vast bedrag van € 255,--.

 • Hoe werkt het?

  Procedure

  Afhankelijk van de activiteit(en) is op een aanvraag omgevingsvergunning een reguliere voorbereidingsprocedure of een uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u zo spoedig mogelijk een brief of mail van de gemeente waarin wij aangeven welke procedure op uw aanvraag van toepassing is.

  Reguliere aanvraag

  • Zorg dat u alle stukken compleet heeft bij het aanvragen van de omgevingsvergunning;
  • We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze termijn één  keer met maximaal 6 weken verlengen.


  Uitgebreide aanvraag

  • Zorg dat u alle stukken compleet heeft bij het aanvragen van de omgevingsvergunning;
  • We behandelen uw aanvraag binnen 26 weken. Deze termijn mag de gemeente één keer met maximaal 6 weken verlengen.

  Indien u in één aanvraag meerdere activiteiten aanvraagt en op één van die activiteiten is de uitgebreide procedure van toepassing dan is op de gehele aanvraag de uitgebreide procedure van toepassing.

  6 weken bezwaar of beroep

  Belanghebbenden hebben na verzending van de vergunning nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken of beroep in te dienen tegen het besluit. Let op! Wij adviseren u om uw plannen vooraf met uw buren te bespreken.

 • Kosten

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning alleen betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo en het geen monument of beschermd stads- of dorpsgezicht betreft, bedraagt het tarief € 255,00.