Milieuvervuiling melden

 • Wat moet ik doen?

  Ervaart u geur/geluidhinder van derden of constateert u milieuvervuiling? Bedrijven en personen dienen zich in veel gevallen aan normen te houden waar op getoetst kan worden. Vul onderstaand formulier in voor het doen van een melding.

  Meldingsformulier woon- en leefomgeving

 • Hoe werkt het?

  U kunt bijvoorbeeld een melding doen als een persoon of bedrijf zorgt voor luchtvervuiling, bodemvervuiling, stankoverlast of geluidsoverlast. Maar bijvoorbeeld ook als iemand illegaal afval stort of beschermde dieren illegaal houdt.

  De rol van de gemeente

  De gemeente moet het milieu in haar grondgebied beschermen. Zij moet ongewenste situaties voorkomen. Hiervoor heeft de gemeente toezichthouders. Zij controleren of iedereen zich aan de regels houdt. Ook geven ze informatie.

  De rol van de politie

  Ook de politie bewaakt de milieuregels. De politie kan vaak al vroeg foute situaties herkennen en hier tegen optreden.

  De gemeentelijke toezichthouders

  Denkt een toezichthouder dat milieuregels worden overtreden? Dan mag hij:

  • bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan
  • documenten bekijken en kopieën maken
  • monsters nemen en spullen onderzoeken
  • voertuigen stoppen en onderzoeken
  • om informatie vragen

  Iedereen moet de toezichthouder alle medewerking geven. Een toezichthouder kan de hulp vragen van de politie. Een toezichthouder moet zich altijd kunnen legitimeren.

  Overige instanties

  Niet alleen de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt. Ook andere instanties doen dit. Bijvoorbeeld de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap, de Inspectiedienst van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

 • Verwijzingen/meer informatie

  Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u vanaf 1 oktober 2010 doen via de website www.omgevingsloket.nl. Als u een formulier op papier wilt invullen kunt u deze ook hier downloaden, uitprinten en op papier invullen. Het is dus NIET MEER mogelijk hiervoor een formulier op te vragen of af te halen bij de gemeente. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u één omgevingsvergunning waarin duidelijk is omschreven waar u rekening mee moet houden en aan welke voorschriften u zich moet houden.

 • Aanvullende informatie

  Wat kan de gemeente verder doen?

  De toezichthouder probeert eerst afspraken te maken met de overtreder van de milieuregels. Wil de persoon of het bedrijf geen afspraken maken? Dan kan de gemeente een aantal dingen doen:

  • de omgevingsvergunning of ontheffing geheel of voor een deel intrekken
  • de ongewenste situatie opheffen
  • het bedrijf geheel of voor een deel sluiten
  • een boete geven

  De gemeente kan ook, net als de politie, strafrechtelijk optreden. Dit doet de gemeente samen met het openbaar ministerie (OM). Bijvoorbeeld:

  • proces-verbaal opmaken
  • een waarschuwing geven
  • een regeling treffen waarbij de overtreder betaalt
  • iets in beslag nemen
  • vervolging en veroordeling tot een geldboete of gevangenisstraf