Melden geluidsoverlast en vrijstelling geluidsvoorschriften

 • Wat is het?

  Ervaart u geluidsoverlast door een bedrijf? Bedrijven dienen zich aan geluidnormen te houden. U kunt een melding van geluidsoverlast doen via onderstaand formulier:

  Geef hier uw melding woon- en leefomgeving door, DigiD

  Vrijstelling 12-dagenregeling geluidsvoorschriften Horeca

  Op grond van het “Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” of “Activiteitenbesluit milieubeheer” en de Algemene Plaatselijke Verordening kan het college van Burgemeester en Wethouders aan (horeca)ondernemers maximaal 12 keer per jaar vrijstelling verlenen van de geldende geluidsvoorschriften.

  Van de in totaal 12 keer mag het college per jaar maximaal 4 zogenaamde collectieve dagen aanwijzen, maar is hiertoe niet verplicht. Momenteel zijn de vrijstellingsdagen voor zowel Edam als Volendam de 4 kermisdagen. De collectieve dagen worden aan het begin van elk kalenderjaar bekend gemaakt.

  Als (horeca)ondernemer kunt u dus maximaal 8 keer per kalenderjaar een vrijstelling van de geluidsvoorschriften aanvragen voor (individuele) activiteiten waarbij de geldende geluidsnormen naar verwachting worden overschreden. Een vrijstelling kunt u aanvragen middels onderstaand formulier:

  Vraag hier een vrijstelling van de geluidsvoorschriften aan

  De vrijstelling moet tenminste 14 dagen vóór de vrij te stellen datum worden aangevraagd.