Koninklijke onderscheiding, lintje

 • Wat is het?

  Kent u iemand in uw omgeving die volgens u in aanmerking komt voor een koninklijke onderscheiding? U kunt dan een decoratievoorstel indienen bij de burgemeester van de woonplaats van de persoon die u voordraagt.

  Een aanvraag hiertoe moet uiterlijk vijf maanden voor de uitreikingsdatum bij de burgemeester zijn ingediend. Wanneer de uitreiking betrekking heeft op de jaarlijkse lintjesregen, dan moet de aanvraag zelfs al op 16 juli van het daaraan voorafgaande jaar bij de burgemeester zijn ingediend.

  De medewerk(st)ers van het kabinet van de burgemeester kunnen u behulpzaam zijn bij de aanvraagprocedure, u het aanvraagformulier beschikbaar stellen en u nadere informatie verstrekken.

  Contact met de gemeente voor meer inlichtingen en het opvragen van een formulier via e-mail: bestuurssecretariaat@edam-volendam.nl of via telefoon: (0299) 398 398.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt het beste vooraf contact opnemen met de gemeente waar de persoon die u wilt voordragen woont. Daar wordt bekeken of de verdiensten van deze persoon inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een koninklijke onderscheiding. Ook krijgt u uitgelegd wat u verder moet doen om het voorstel in te dienen.

  Daarna kunt u beginnen met het verzamelen van alle benodigde gegevens. Hebt u alle gegevens bij elkaar, dan dient u het voorstel in bij de burgemeester.

  Contact met de gemeente voor meer inlichtingen en het opvragen van een formulier via e-mail: bestuurssecretariaat@edam-volendam.nl of via telefoon: (0299) 398 398.

 • Hoe werkt het?

  De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de ‘lintjesregen’. De lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag.

  Wilt u iemand voordragen voor de lintjesregen van het volgend jaar? Dan moet u het voorstel uiterlijk vóór 1 augustus van dit jaar indienen. Gaat het om een tussentijdse onderscheiding? Dan moet u het voorstel uiterlijk 6 maanden vóór de gewenste uitreikingsdatum indienen.

 • Wat heb ik nodig?

  Op www.lintjes.nl kunt u zien welke informatie u moet geven over de persoon die u voordraagt.

 • Aanvullende informatie

  Nederland kent een drietal Orden van Verdienste, te weten:

  • De Militaire Willemsorde, genoemd naar onze eerste koning, Willem I, die deze orde in 1815 in het leven riep. Het is de hoogste dapperheidonderscheiding. De toevoeging 'militaire' geeft aan dat deze oorspronkelijk alleen bedoeld was voor leden van de krijgsmacht. Sinds 1940 kunnen echter ook burgers lid zijn van de Militaire Willemsorde. Onder hen zijn veel verzetsmensen. Alle leden hebben daden van moed, beleid en trouw verricht tijdens oorlogshandelingen. Voor verdiensten in vredestijd wordt ook aan militairen een civiele onderscheiding toegekend.
  • De Orde van de Nederlandse Leeuw, ingesteld in 1815. Deze orde richt zich voornamelijk op onderscheidingen voor verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving.
  • De Orde van Oranje-Nassau, ingesteld in 1892 door de regentes koningin Emma, uit naam van koningin Wilhelmina. Deze orde richt zich vooral op maatschappelijke verdiensten.

  De term lintje wordt het meest gebruikt voor de Orde van Oranje-Nassau, omdat dit verreweg de meest verleende orde is.