Kinderopvang, registratie en inspectie

 • Wat is het?

  De gemeente Edam-Volendam kent verschillende vormen van kinderopvang.

  • kinderdagverblijven,
  • gastouders en
  • buitenschoolse opvang;


  In de Wet kinderopvang zijn kwaliteitseisen geformuleerd waaraan de kinderopvang moet voldoen. Deze eisen gelden voor dagopvang, buitenschoolse opvang (BSO), peuterspeelzaalwerk en gastouderopvang. De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD ZW) houdt in opdracht van de gemeente toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang.
  Daarnaast is elk kindercentrum of gastouderbureau verplicht een oudercommissie in te stellen. De oudercommissie adviseert over tal van zaken zoals bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van veiligheid, openingstijden en de prijs. 

  Voor informatie over de inspectie en/of klachten over de kinderopvang, kunt u terecht bij de GGD Zaanstreek-Waterland, Vurehout 2, 1507 EC Zaandam tel: 075-6519292 inspectie@ggdzw.nl. De resultaten van de inspecties zijn terug te vinden op http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/.

  Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (LRKP)

  Kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen gastouderbureaux en gastouders die aan alle kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang voldoen worden door de gemeente ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Het Landelijk Register Kinderopvang is voor iedereen in te zien. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang staat. Het Landelijk Register Kinderopvang is te raadplegen op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

  Vergoeding Kinderopvang

  Maakt u gebruik van geregistreerde kinderopvang, dan krijgt u mogelijk een kinderopvang toeslag. Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. De belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag uit. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag kijk dan op www.toeslagen.nl.

  De VOG-formulieren kinderopvang kunt u vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/

 • Hoe werkt het?

  Een kopie van het registratiebewijs van de instelling van uw keuze in de gemeente Edam-Volendam is op te vragen bij de afdeling Samenleving, mevrouw N. Verhoeven, tel. (0299) 398 398.
  In het register zijn alle kinderopvanginstellingen per locatie en het gastouderbureau die nu over een geldende vergunning beschikken opgenomen. In Edam-Volendam zijn dat: 

  De gemeente Edam-Volendam kent 4 kinderdagverblijven en 2 instellingen voor buitenschoolse opvang. Dit zijn de kinderdagverblijven Bambi, Berend Botje, Diedel Dumpie en Het Reigersnest en de buitenschoolse opvang Berend Botje en Majest.

  Kinderdagverblijf Bambi

  Tel. 0299-324342
  Julianaweg 95,
  1131 DG, Volendam 

  Kinderopvang en BSO Berend Botje

  Tel. 0299 - 364934
  Keetzijde 18 A - 1135 VX - Edam

  Kinderdagverblijf Diedel Dumpie

  Tel. 0299 - 371364
  Achterhaven 89 B - 1135 XT - Edam

  Kinderdagverblijf Het Reigernest

  Tel. 0299 - 372588
  Oorgat 34 - 1135 CR - Edam

  BSO Majest

  Tel. 0299 - 316478
  Achterhaven 87 A - 1135 XT - Edam

  De Wet kinderopvang stelt eisen aan de kinderopvang in kindercentra en door gastouderbureaus. De gemeente Edam-Volendam is verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de kwaliteitseisen van de kinderopvang en de handhaving. De wijze waarop de gemeente Edam-Volendam de kinderopvang wil handhaven is vastgelegd in de notitie 'Handhaving Kinderopvang'.

  Als toezichthouder heeft de gemeente Edam-Volendam de inspecteurs van de GGD Zaanstreek-Waterland aangewezen. De inspecteurs bezoeken minimaal één maal per jaar alle kindercentra in de gemeente. De inspectierapporten zijn te vinden op de website van de GGD www.ggdzw.nl/ en liggen ter inzage aldaar of bij de afdeling Samenleving, sectie beleid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw S. de Groot, Stadskantoor, tel. 398398.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 10 weken na ontvangst van de aanvraag tot exploitatie ontvangt u een beschikking op uw verzoek.