Kind erkennen vóór de geboorte

 • Wat is het?

  U kunt juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. Dit kunt u al voor de geboorte doen. Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris.

  Erkenning niet nodig

  U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in 2 situaties:

  • huwelijk met de moeder
  • geregistreerd partnerschap met de moeder

  Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

  Ouderlijk gezag

  Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren.

  Erkenning van uw ongeboren kind doet u bij de gemeente. Hiervoor dient u een afspraak te maken:

  Online afspraak maken erkenning ongeboren kind

  Schriftelijk toestemming geven bij tweede of volgende kindje

  Als een kindje (voor of na geboorte) erkend wordt dan moet de moeder toestemming geven. Bij het eerste kind moet de moeder aanwezig zijn. Bij volgende kinderen mag de moeder ook schriftelijk toestemming geven. Dat kan via:

  Toestemmingsformulier moeder erkenning kind of ongeboren vrucht

  Uitleg:

  • Bij het eerste kind geldt: de moeder moet persoonlijk mee komen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt.
  • Bij een tweede of volgend kind geldt: de moeder moet opnieuw toestemming geven. Dat kan schriftelijk, zie hierboven. Een tweede of volgend kind uit dezelfde relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.
 • Wat moet ik doen?

  • U gaat samen met de aanstaande moeder naar de gemeente om uw ongeboren kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland.
  • Als de aanstaande moeder niet meegaat naar de gemeente, moet u schriftelijke toestemming van haar hebben voor erkenning.
  • Zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. U bent dan de juridische ouder van het kind.

  Ouderlijk gezag aanvragen

  Nadat de erkenning rechtsgeldig is geworden, kunt u het ouderlijk gezag aanvragen. Dit doet u via de website van de Rechtspraak.

  Let op! Ouderlijk gezag hoeft u niet aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • Hoe werkt het?

  Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.

  U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen. Verder gelden de volgende regels:

  • Het kind heeft nog geen juridische vader.
  • Heeft een kind al 2 ouders? Dan kan het nooit door een ander worden erkend.
  • Staat u onder curatele? U hebt toestemming nodig van de rechter.
  • Mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan kunt u het kind niet erkennen.
  • Bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.
 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt direct een afschrift van de erkenningsakte mee.

 • Wat heb ik nodig?

  Gaat de moeder mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • geldig identiteitsbewijs van de moeder

  Gaat de moeder niet mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • schriftelijke toestemming van de moeder
  • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming
  • geldig identiteitsbewijs van de moeder

  Woont u of de moeder in het buitenland? Neem dan ook het volgende mee:

  • een buitenlands bewijs dat u niet getrouwd bent
 • Kosten

  Aan de erkenning zelf zijn geen kosten verbonden. Wel aan het uittreksel dat eventueel gewenst wordt.

 • Aanvullende informatie

  Regel de erkenning op tijd. Wacht hiermee niet te lang. U moet hiervoor een afspraak maken. Dat kan via onze website.

  Keuze achternaam eerste kind

  Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam het krijgt: de naam van de moeder of van de erkenner.

  • Kiest u niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.