Inzagerecht verstrekkingen Basis Registratie Personen

 • Wat is het?

  Wilt u weten aan wie er in het afgelopen jaar gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn verstrekt? Dan kunt u daarvan een overzicht opvragen bij de gemeente. Daar heeft u recht op.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt uw schriftelijk verzoek met kopie identiteitsbewijs opsturen naar de sectie Publiek.

 • Hoe werkt het?

  • Het recht op inzage, zoals hier bedoeld, bestaat uitsluitend voor de geregistreerde zelf, tenzij het de ouder, voogd of verzorger van een minderjarige jonger dan 16 jaar of de curator van een onder curatele gestelde betreft.
  • Het recht op inzage kan niet meer dan gemiddeld en noodzakelijk worden gedaan. D.w.z. dat aan een dergelijk verzoek geen gevolg wordt gegeven indien dat niet met een redelijke tussenpoos is gedaan ten opzichte van een eerder verzoek
 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente moet binnen vier weken aan uw verzoek voldoen.

 • Aanvullende informatie

  Iedere persoon die zich voor de eerste maal als ingezetene laat inschrijven in de BRP door geboorte of (her)vestiging vanuit het buitenland, krijgt binnen vier weken spontaan inzage in de voor hem/haar opgenomen gegevens, door de toezending van een persoonslijst.