Individuele Inkomenstoeslag

 • Wat is het?

  Mensen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met minimaal 3 jaar een laag inkomen, 100% van de voor hen geldende bijstandsnorm, die geen vermogen boven de wettelijke vermogensgrens hebben en vooralsnog geen uitzicht hebben op inkomensverbetering, kunnen een aanvraag indienen voor de Individuele Inkomenstoeslag.

  Voor een aanvraag dient u telefonisch contact op te nemen, tel.nr. (0299) 398398, met het Breed Sociaal Loket in het Stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam. 

 • Wat moet ik doen?

  Voor een aanvraag dient u telefonisch contact op te nemen, tel.nr. 0299 398398, met het Breed Sociaal Loket in het Stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam. 

  U kunt bezwaar maken tegen het besluit.

  Bezwaar en beroep

  Indien u het niet eens bent met een besluit, raden wij u aan om eerst met uw consulent te overleggen. Vaak is het zo, dat er met nadere uitleg te begrijpen valt waaròm een bepaald besluit is genomen. Anders kan er wellicht gezamenlijk een oplossing gevonden worden.
  Als dat niet lukt, kunt u in bezwaar gaan. U kunt bezwaar aantekenen tegen:

  • een besluit;
  • het uitblijven van een besluit;
  • de uitvoering van een besluit die afwijkt van dat besluit.


  De termijn waarbinnen u een bezwaarschrift kunt indienen is zes weken, gerekend vanaf de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (de brief waarin een besluit u wordt meegedeeld).
  U kunt een advocaat inschakelen om uw belangen te verdedigen, maar dit is niet verplicht. Voor personen met een laag inkomen die geen advocaat kunnen betalen, is het mogelijk om via het Juridisch Loket met behulp van een "verklaring omtrent inkomen en vermogen" een advocaat in te schakelen. Uw advocaat kan deze verklaring aanvragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

  Voor meer informatie klik op: Bezwaar maken

 • Hoe werkt het?

  Mensen die het extra bedrag aanvragen, moeten bij de gemeente aantonen dat zij de afgelopen periode er alles aan gedaan hebben om hun inkomen te verbeteren. Bijvoorbeeld door sollicitatiebrieven te laten zien. Of door te bewijzen dat ze een cursus of een re-integratietraject volgen of dat ze vrijwilligerswerk doen. Mensen die als direct gevolg van hun eigen handelen of gemaakte keuze geen zicht hebben op inkomensverbetering, hebben geen recht op het extra bedrag. Een voorbeeld hiervan is als iemand in de afgelopen 3 jaar verwijtbaar een baan heeft laten lopen.

  De gemeente kan het extra geldbedrag dus alleen geven als iemand aan alle voorwaarden voldoet én er alles aan gedaan heeft om zijn inkomen te verbeteren.

 • Wat heb ik nodig?

  Voeg bij uw aanvraag (kopieën van) de volgende documenten:

  • Geldige identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
  • Bewijzen van uw inkomen van de afgelopen 3 jaar
  • Afschriften bank- en spaarrekeningen over de laatste 3 maanden
  • Bewijzen van bezit (bijvoorbeeld lijfrente, aandelen, kentekenbewijs auto)

  Voor burgers met een bijstands- (Participatiewet)-uitkering zijn de benodigde gegevens meestal bekend bij de gemeente.