Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

 • Wat is het?

  De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp door bijvoorbeeld een indicatie toe te kennen of een hulpmiddel. De hulp en ondersteuning is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Hieronder vindt u een overzicht van hulpmiddelen en voorzieningen. Het kan zijn dat deze lijst niet compleet is. Dit komt omdat de Wmo een kaderwet is en zo veel mogelijk inzet op maatwerk. Dit houdt in dat er uitzonderingssituaties bestaan of dat er veranderingen zijn in de samenleving of op het gebied van wet- en regelgeving.

  Heeft u een vraag over een voorziening op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of een andere zorg-gerelateerde vraag? Neemt u hiervoor contact op met telefoonnummer: (0299) 398 398 of via bsl@edam-volendam.nl.

  U kunt hier uw melding doorgeven via het:

  WMO-meldingsformulier


  Hulp bij het huishouden
  Wanneer u niet meer in staat bent om uw huishouden zelf te doen (bijvoorbeeld door een ongeval, ziekte of omdat u slecht ter been bent), kunt u huishoudelijke hulp aanvragen. De consulent gaat samen met u na of er huishoudelijke hulp nodig is, en hoeveel hulp er nodig is.

  Woonvoorzieningen
  Heeft u een aanpassing nodig in uw woning zoals een traplift of een toilet met spoel- en föhninstallatie? Een woonvoorziening is bijvoorbeeld een drempelhulp, speciale douchestoel of keukenaanpassing. U kunt dan een melding maken in het kader van de Wmo. 

  Rolstoelvoorzieningen
  Wanneer u voor langere tijd of permanent een rolstoel nodig heeft, kunt u deze aanvragen via de Wmo. Het eerste half jaar kunt u deze rolstoel lenen via een thuiszorgwinkel. Na ongeveer vier maanden doet u dan een melding bij de Wmo. Bij een blijvende beperking of een aangepaste rolstoel kunt u direct een melding doen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een duwrolstoel, een elektrische rolstoel of een sportrolstoel. 

  Vervoersvoorzieningen
  De gemeente is in het kader van de Wmo verantwoordelijk voor het vervoer van 25 kilometer vanaf uw huisadres. Wanneer u beperkingen ondervindt met betrekking tot het bereiken van uw bestemmingen, kunt u mogelijk aanspraak doen op het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV). Dit is een soort taxi-regeling. Voor het reizen met het AOV heeft u een indicatie nodig. 

  Als u problemen heeft bij het verplaatsen in uw directe omgeving kan mogelijk een scootmobiel of driewielfiets een uitkomst voor u zijn. In de directe omgeving kunt u natuurlijk ook gebruik maken van de 60+ bus. Hier heeft u geen indicatie voor nodig.

  Dagbesteding
  U wilt uw dag op een zinvolle manier indelen en sociale contacten opbouwen en onderhouden. Mogelijk dat dit u zelf niet lukt door uw leeftijd, ziekte of een beperking. Dagbesteding is dan mogelijk een goede keuze voor u. Dagbesteding is soms ook mogelijk om mantelzorger(s) te ontlasten. Het kan daarnaast een tijdelijke oplossing zijn als u op een wachtlijst staat voor een plaats in een verpleeghuis. Dagbesteding biedt activiteiten en is onder andere gericht op activering, beweging, contacten, een zinvolle invulling van de dag en het voorkomen van vereenzaming.

  Vervoer
  Zo nodig krijgt u vervoer van en naar de dagbesteding vergoed. Uw zorgaanbieder regelt het vervoer dan voor u.  

  Individuele begeleiding
  Vindt u het moeilijk om contact te leggen met anderen? Of om uw dagelijkse activiteiten te regelen? Dan kunt u daar mogelijk begeleiding voor krijgen. Een begeleider of coach geeft u praktische en sociale hulp zodat u zelfstandig kan (blijven) leven. Individuele begeleiding is een-op-een-ondersteuning. Een begeleider geeft u hierbij persoonlijke ondersteuning. U krijgt mogelijk begeleiding bij de opvoeding, het indelen van de dag, het leggen van contact met mensen in de omgeving, het verminderen van gedragsproblemen, enzovoort.

  Mantelzorg
  Zorgt u langdurig en intensief voor een hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur? Dan bent u mantelzorger. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Het betreft hier geen alledaagse zorg, maar zorg die wordt verleend, omdat dat door omstandigheden nodig is. Bent u overbelast door de zorg voor een naaste? Neem dan contact op met het Breed Sociaal Loket.

 • Wat moet ik doen?

  Via het online formulier kunt u melding maken van uw vraag. U kunt ons natuurlijk ook bellen of mailen via (0299) 398398 of via bsl@edam-volendam.nl. Het is van belang het formulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Nadat u uw melding heeft ingediend zult u per post een ontvangstbevestiging van ons krijgen. Een van onze consulenten zal telefonisch contact met u zoeken voor het maken van een afspraak. Denkt u bijvoorbeeld aan een afspraak voor het maken van een huisbezoek. Dit noemen wij het keukentafelgesprek. Wanneer u bekend bent bij ons (door eerder contact) is soms een telefonische intake al voldoende. Na uw contact zult u een gespreksverslag ontvangen. In het gespreksverslag vindt u de reden van uw melding, uw persoonlijke situatie en de besproken mogelijke oplossingen. In het gespreksverslag staat ten slotte ook het advies van de consulent over de mogelijke ondersteuning vanuit de gemeente. U heeft de mogelijkheid om op- en aanmerkingen te geven over het gespreksverslag. Ook kunt aangeven of u het eens bent met het advies van de consulent.

 • Hoe werkt het?

  Samen met u wordt onderzocht of er ondersteuning nodig is en in welke mate. In dit onderzoek kijkt de consulent wat u zelf nog kan en hoe uw eigen netwerk kan ondersteunen. Ook kijkt de consulent naar de zorg en ondersteuning die u kan krijgen vanuit andere wetten, (vrijwilliger)organisaties of bepaalde diensten. Het keukentafelgesprek is vaak onderdeel van het onderzoek van uw melding. In het keukentafelgesprek heeft u tevens ruimte voor het stellen van vragen. Onze consulenten kunnen informatie en advies bieden op het gebied van wonen, zorg, welzijn en over mantelzorg.

  Persoonlijk plan
  Wilt u hulp of een hulpmiddel uit de Wmo? Dan kunt u in een persoonlijk plan uitleggen welke hulp u nodig hebt en waarom. Wanneer u ons een persoonlijk plan toestuurt dan nemen wij dit mee in het onderzoek. Een persoonlijk plan aanleveren is niet verplicht.

  De onafhankelijk cliëntondersteuner
  Heeft u hulp nodig bij het verwoorden van uw hulpvraag of vindt u het fijn dat iemand aanwezig is bij het gesprek met de gemeente? U kunt altijd een familielid, vriend(in) of kennis meevragen naar een gesprek. Ook kunt u als inwoner van de gemeente Edam – Volendam gebruik maken van de gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning. Tevens kan de cliëntondersteuner u bijstaan bij het persoonlijk gesprek, wanneer u daar behoefte aan heeft. Als u gebruik wenst te maken van cliëntondersteuning, dan kunt u deze bereiken op werkdagen van 09:30 tot 12:00 via het telefoonnummer (0299) 391 507.

 • Kosten

  Eigen bijdrage

  Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten van de hulp of ondersteuning vanuit de Wmo. We noemen dit ook wel het 'abonnementstarief'. Het abonnementstarief is vastgesteld op €19,- per maand. U betaalt geen abonnementstarief als:

  • U een gezamenlijk huishouden heeft en u - of uw partner – heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • U alleen gebruik maakt van een rolstoel via de Wmo.
  • De Wmo-voorziening is verstrekt voor een kind onder de 18 jaar (uitzondering: woningaanpassingen).
  • Uw huishouden al een eigen bijdrage betaalt voor de Wlz.
  • In alle andere gevallen betaalt u het Wmo abonnementstarief.

  U bent mogelijk een eigen bijdrage verschuldigd als uw aanvraag wordt toegekend.  Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) beoordeelt of u een eigen bijdrage moet betalen. Het CAK laat binnen drie maanden – na de beschikkingsdatum – weten hoeveel u zelf moet bijdragen. Ook hoort u dan hoe de betaling plaatsvindt en wanneer. U kunt de verschuldigde eigen bijdrage berekenen op www.hetcak.nl. Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK. Zij zijn bereikbaar op (0800) 19 25 (gratis) of kijk op www.hetcak.nl.

 • Veel gestelde vragen

  Welke voorzieningen worden niet door de gemeente vergoed?
  Uw gemeente zal waarschijnlijk algemeen gebruikelijke voorzieningen niet vergoeden. Dit is een voorziening die niet speciaal is bedoeld voor mensen met een beperking. Deze voorzieningen zijn algemeen verkrijgbaar, bijvoorbeeld bij een bouwmarkt en zijn niet veel duurder dan vergelijkbare producten. Voorbeelden hiervan zijn een verhoogde toiletpot, antislipmat, steunbeugels, badkamerrenovatie, eenhendelmengkranen, elektrische fiets en een eenvoudige douchestoel. De gemeente houdt hierbij rekening met uw persoonlijke situatie en draagkracht.

  Kan ik bij de gemeente tijdelijk een rolstoel lenen?
  Nee, de gemeente verwijst bij tijdelijke situaties naar de thuiszorgwinkel. Denk bijvoorbeeld aan Medipoint, Vegro of Bodyfit Medical. Via uw zorgverzekeraar kunt u voor een periode van 6 maanden gratis een rolstoel (of ander hulpmiddel) lenen. Een rolstoel kan na deze periode ook gehuurd worden tegen een vergoeding.

  Kan ik bij de gemeente voor eenmalig gebruik een rolstoel lenen?
  Ja, dit is mogelijk via de rolstoelpool. Deze zijn gevestigd in de verpleeghuizen in de gemeente. Het eenmalig lenen is ook mogelijk via een thuiszorgwinkel.

  U wordt bij het ophalen van de rolstoel gevraagd een overeenkomst te tekenen. Voor het lenen van een rolstoel moet vijftig euro borg worden betaald. Als de rolstoel binnen het afgesproken termijn en in goede staat wordt geretourneerd, dan wordt de betaalde borg teruggegeven.
  Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met de receptie van het verzorgingshuis.

  St. Nicolaashof: 0299 – 398200
  De Meermin: 0299 – 392500
  De Seevanck: 088 559 5400

  Veel van mijn kennissen mogen goedkoop met de taxi reizen. Kan ik daar ook gebruik van maken?
  Waarschijnlijk hebben uw kennissen recht op Aanvullend Openbaar Vervoer op grond van de Wmo. Om een indicatie te krijgen om gebruik te maken van het Aanvullend Openbaar Vervoer moet u tot de doelgroep behoren en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Neem hiervoor contact op met het Breed Sociaal Loket.

  Kan ik met het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) naar het ziekenhuis reizen?
  Het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) is bedoeld voor het bezoeken van sociale contacten en activiteiten. Voor het vervoer naar het ziekenhuis of bezoek aan specialisten kunt u contact opnemen met u zorgverzekering. Mocht dit geen oplossing zijn, neem dan contact op met het Breed Sociaal Loket.

  Kan ik gebruik maken van de 60+ bus?
  Als u ouder bent dan 60 jaar mag u absoluut gebruik maken van de 60+ bus. Dit is voorziening opgezet door vrijwilligers en rijdt door Edam en Volendam. U heeft hier geen indicatie voor nodig vanuit de gemeente. Welk nummer moet ik bellen voor reserveringen of vragen? Dit is 06 16429987.

  Kan ik gebruik maken van de VALYS?
  Valys is speciaal vervoer voor mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn. Hier mag u alleen gebruik van maken als u niet met het openbaar vervoer kunt reizen en aan een aantal voorwaarden voldoet. U moet een Valyspas hebben om te kunnen reizen met Valys. U komt in aanmerking voor een pas als u een AOV-indicatie heeft, een rolstoel of scootmobiel of een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente. Heeft u deze voorzieningen niet, maar wil u graag met de Valys reizen? Neem dan contact met ons op.

  Ik wil liever een vierwiel scootmobiel, dan een driewiel scootmobiel, kan dit?
  De gemeente levert alleen driewiel scootmobiels. Deze scootmobiels hebben een kortere draaicirkel en nemen minder ruimte in beslag. De vierwiel scootmobiels zijn breder waardoor sommige mensen in de problemen komen bij hun schuur of deuropening. Er is geen verschil in veiligheid als het gaat om een driewieler of vierwieler. Wilt u toch liever een vierwiel scootmobiel? Maak dit dan bespreekbaar met uw Wmo-consulent. U kunt dan kiezen voor een PGB. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het regelen van de aanschaf, verzekering en onderhoud.

  Ik voel me eenzaam, wat kan ik doen?
  U kunt meedoen met de activiteiten van de Singel of de PX, bijvoorbeeld de soos. U kunt ook contact opnemen met de Zonnebloem, Wonen Plus of het Wijksteunpunt. Deze drie organisaties hebben vrijwilligers in dienst die gezellig een kopje koffie komen drinken of een wandeling met u kunnen maken. Misschien vindt u het gezellig om mee te eten in het Sint Nicolaashof, ook daar bent u van harte welkom. Ga voor het aanbod naar de websites van deze aanbieders.

  Zijn uw klachten ernstig? Neemt u dan contact op met uw huisarts.

  Wat is het verschil tussen dagbesteding en de activiteiten van het CBW?
  Dagbesteding wordt georganiseerd door een zorgorganisatie. Hier is een indicatie voor nodig om mee te doen. De begeleiders zijn professionals. De activiteiten van de Singel en PX zijn voor iedereen. De activiteiten staan onder leiding van vrijwilligers.

  Is er in de gemeente Edam-Volendam een mantelzorgcompliment?
  Ja. Voor de mantelzorgers wordt jaarlijks een dag georganiseerd. Deze dag is speciaal voor mantelzorgers waarbij zij in het zonnetje worden gezet. Het Wijksteunpunt regelt deze dag. U kunt uw gegevens doorgeven aan de mantelzorgondersteuner. U krijgt dan een uitnodiging voor de Dag van de Mantelzorger.

  Wijksteunpunt Meerwijk, Dijkgraaf Poschlaan 8, 1135 GP Edam, mailadres info@desmd.nl, telefoon: 0299-391507, maandag t/m vrijdag van 09:30 tot 12:00 uur.

  Bent u een overbelaste mantelzorger en kunt u de zorg niet langer meer volhouden?
  Neemt u dan contact op met het Breed Sociaal Loket. Met u zal in gesprek worden gegaan over de persoonlijke situatie en de mogelijkheden hierin. Neem altijd contact op met uw huisarts bij geestelijke en/of lichamelijke klachten.

  Hoeveel uren huishoudelijke hulp krijg ik?
  De uren ondersteuning zijn afhankelijk van het aantal huisgenoten en de grootte van uw woning. Daarnaast wordt er gekeken welke huishoudelijke taken u – of uw netwerk –nog zelf kunt en welke taken overgenomen moeten worden. Het aantal uren ondersteuning is daarom afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Uw consulent zal aan de hand van uw persoonlijke situatie kunnen aangeven hoeveel uren ondersteuning u zult krijgen.

  Kan mijn huishoudelijke hulp mij helpen bij het doen van de boodschappen?
  Helpen bij het doen van de boodschappen valt in principe niet onder het takenpakket van uw huishoudelijke hulp. Mogelijk biedt uw supermarkt een uitkomst. Vomar, Deen, PLUS en Dirk van den Broek zijn in de gemeente gevestigd. Zij bieden kant en klare maaltijden. Albert Heijn en Deen bezorgen tot in de keuken. Albert Heijn levert ook diepvries maaltijden. PLUS bezorgt alleen in Oosthuizen en Kwadijk. Mogelijk kunnen ook diensten van een vrijwilligersorganisatie een oplossing zijn. Mochten deze opties geen oplossingen bieden voor uw probleem, neem dan contact op met het Breed Sociaal Loket.

  Kan mijn huishoudelijke  hulp mijn eten bereiden?
  Nee. Overname van het koken valt niet onder het takenpakket van uw huishoudelijke hulp. Er zijn verschillende aanbieders in de gemeente actief die maaltijden aan huis kunnen leveren, zoals

  Apetito, Uitgekookt, Food Connect, en meer.

  Mag mijn naaste zorg aan mij verlenen via een PGB?
  Ja. Uw naasten moeten echter wel kunnen aantonen daadwerkelijk in staat te zijn de zorg te leveren. Zij zouden dus moeten beschikken over de kennis, opleiding en/of ervaring om uw doelen te helpen behalen.

 • Aanvullende informatie

  Zorg in natura (Zin) of persoonsgebonden budget (Pgb)
  Op het moment dat duidelijk is dat de gemeente u een voorziening of hulpmiddel toekent heeft u keuzevrijheid over de leveringsvorm. Het gaat hierbij om Zorg in natura of via Persoonsgebonden budget.

  Bij Zin krijgt u zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die u nodig heeft via een organisatie of leverancier die een contract heeft met uw gemeente. De gemeente heeft contracten met verschillende organisaties uit welke u keuzevrijheid heeft. Het voordeel is dat u zelf niets meer hoeft te regelen. Uw consulent verzorgt onder andere de administratie en het contact met de organisatie of leverancier. Daarnaast voorziet de gemeente contractueel in onderhoud, verzekering en reparatie.

  Wilt u liever zelf alles regelen? Dit is mogelijk met het Persoonsgebonden budget (Pgb). Met het Persoonsgebonden budget (Pgb) krijgt u een budget toegekend waarmee u zelf hulp kunt regelen of een voorziening kunt aanschaffen. De administratie en randvoorwaarden vallen bij een PGB onder uw eigen verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de rechten en plichten die bij een Pgb komen kijken.

  Het budget wordt door de gemeente overgemaakt naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kiest zelf uw leverancier of zorgverlener en koopt daar ondersteuning in. Wij zullen wel nagaan of de zorgverlener in staat is om de hulp, zorg of ondersteuning te bieden die nodig is. Onder bepaalde voorwaarden mag de zorgverlener ook iemand uit uw omgeving zijn.

  Heeft u vragen over de rechten en plichten die komen kijken bij een Pgb? Wilt u meer informatie of heeft u een andere vraag over een Pgb? Neem dan contact met de Sociale Verzekeringsbank. Zij zijn bereikbaar op 030 264 82 00 of kijk op www.svb.nl.

  Hulpmiddel of zorg via een PGB
  Koopt u zorg en ondersteuning in met een pgb? Dan is het belangrijk dat u een goed beeld heeft van welke zorg u precies nodig heeft. Kijk daarom van tevoren welke mogelijkheden er zijn. U moet niet alleen inzicht hebben in uw zorgvraag en –behoefte, ook moet u dit kunnen verwoorden. U moet duidelijk kunnen beargumenteren waarom u juist die zorg en ondersteuning wilt inkopen met een pgb. Sommige zorg en ondersteuning is er namelijk ook in natura. Bovendien mag u niet álle zorg met een pgb inkopen. De regels hierover moet u zelf kunnen uitzoeken. Als u de zorg en ondersteuning mag inkopen vanuit een pgb, dan is het regelen van de zorgverlening de volgende stap. Welke zorg wilt u inkopen? Wie moet u bijvoorbeeld in dienst nemen, voor hoeveel uur en tegen welk tarief? Ook dit moet u zelf gaan organiseren.

  U moet dus zelfstandig kunnen handelen. Met een pgb bepaalt u de zorginkoop en wie de zorg verleent. Dit betekent dat u zorgvuldig keuzes voor uzelf moet kunnen maken. Beheert u het pgb voor iemand anders? Dan zijn deze keuzes in het belang van de budgethouder. Wanneer u gaat werken met een pgb krijgt u te maken met verschillende personele, juridische en financiële zaken. U moet daarom een overzichtelijke pgb-administratie bijhouden. Daarom is het belangrijk dat u formulieren kunt lezen en begrijpen. En dat u deze goed en volledig kunt invullen. Als u een pgb heeft, krijgt u te maken met veel verschillende partijen. Zoals verstrekkers, zorgverleners en de SVB. Er wordt verwacht dat u enige digitale vaardigheden heeft en in de communicatie assertief en proactief bent, zoals tijdig reageren op post en eventueel aanvragen van verlenging.