Hulp bij geldzaken en schulden

 • Wat is het?

  Is het steeds moeilijker om uit te komen met uw inkomen of heeft u schulden? Aarzel niet en vraag hulp bij de gemeente. Wilt u langskomen? Maak dan eerst telefonisch een afspraak. Tel: (0299) 398398.

  Onze schuldhulpverleners zijn gespecialiseerd in het bieden van hulp en oplossingen bij schulden. Vul het onderstaand formulier zo volledig mogelijk in dan nemen onze  schuldhulpverleners binnen twee werkdagen contact met u op om uw situatie door te spreken.

  DigiD-formulier Schuldhulpverlening

  Verkort formulier schuldhulpverlening

 • Wat moet ik doen?

  Voor hulp bij schulden of advies over uw financiële situatie dient u telefonisch contact op te nemen met het Breed Sociaal Loket, tel. (0299) 398398, in het Stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam.

  Om voor schuldhulp in aanmerking te komen moet u:

  • in Edam-Volendam wonen en hier ingeschreven staan;
  • Nederlander zijn of een geldige verblijfsvergunning hebben;
  • 18 jaar of ouder zijn;
  • ons alle benodigde gegevens leveren zodat wij kunnen beoordelen of schuldhulp noodzakelijk is en hoe wij u het beste kunnen ondersteunen.

 • Hoe werkt het?

  Tijdens een oriënterend gesprek wordt samen met u gekeken hoe wij u het beste kunnen helpen en of het zinvol is om een aanvraag schuldhulpverlening in te dienen of dat de voorkeur uitgaat naar een ander traject.

  Een aanvraag voor schuldhulpverlening

  kunt u hier digitaal indienen. U moet bij deze aanvraag een hoop gegevens aanleveren. U kunt bij kopje "Wat heb ik nodig" het overzicht bekijken van de gegevens die nodig zijn bij uw aanvraag.

  We beoordelen of u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening en welke vorm het beste bij uw situatie past. We kijken onder andere naar uw inkomen, vermogen, vaste lasten en uw schulden. Ook bekijken we of en hoeveel u kunt aflossen. De hulpverlener probeert afspraken te maken met u en de schuldeisers over de betaling van de schulden. U en de schuldeisers moeten zich aan deze afspraken houden. Ook kijkt de hulpverlener naar de oorzaak van uw financiële problemen om te beoordelen of er ook andere hulpverlening nodig is. Als u zelfstandige bent met een nog actieve onderneming schakelen we een gespecialiseerd bedrijf in. 

  Op uw aanvraag voor schuldhulp neemt de gemeente een besluit. Als u het niet met dit besluit eens bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit.

  Bezwaar en beroep

  Indien u het niet eens bent met een besluit, raden wij u aan om eerst met uw consulent te overleggen. Vaak is het zo, dat er met nadere uitleg te begrijpen valt waaròm een bepaald besluit is genomen. Anders kan er wellicht gezamenlijk een oplossing gevonden worden.

   Als dat niet lukt, kunt u in bezwaar gaan. U kunt bezwaar aantekenen tegen:

  • een besluit;
  • het uitblijven van een besluit;
  • de uitvoering van een besluit die afwijkt van dat besluit.

  De termijn waarbinnen u een bezwaarschrift kunt indienen is zes weken, gerekend vanaf de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (de brief waarin een besluit u wordt meegedeeld).

  U kunt een advocaat inschakelen om uw belangen te verdedigen, maar dit is niet verplicht. Voor personen met een laag inkomen die geen advocaat kunnen betalen, is het mogelijk om via het Juridisch Loket met behulp van een "verklaring omtrent inkomen en vermogen" een advocaat in te schakelen. Uw advocaat kan deze verklaring aanvragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

  Voor meer informatie klik op: Bezwaar maken

 • Wat heb ik nodig?

  Bij een aanvraag voor schuldhulpverlening moet u de volgende gegevens bijvoegen:

  Bewijsstukken algemeen

  • Geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
  • Huurspecificatie en beschikking huurtoeslag
  • Gegevens kamerhuur, kostganger
  • Gegevens koopwoning: gegevens openstaande hypotheek, specificatie maandelijkse hypotheek- betaling (rente/aflossing), beschikking voorlopige teruggave van de Belastingdienst m.b.t. de eigen woning, polis levensverzekering, polis opstalverzekering, aanslag gemeentelijke heffingen
  • Jaarnota gas, elektra en water
  • Polis zorgverzekering en beschikking zorgtoeslag
  • Polis aansprakelijkheidsverzekering en inboedelverzekering
  • Afschriften van alle bankrekeningen van de laatste 3 maanden, ook van minderjarige inwonende kinderen
  • Laatste 3 loonstroken en/of uitkeringsspecificaties
  • Specificatie toegekende heffingskortingen en eventuele teruggave van de Belastingdienst
  • Recente bewijsstukken van alle schulden (gegevens en saldo-overzichten, niet ouder dan één jaar) 


  Wanneer van toepassing ook bewijsstukken

  • Verblijfsvergunning
  • Echtscheidingspapieren
  • Beschikking partner-/kinderalimentatie
  • Eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) en/of Wmo
  • Laatste gegevens over de duur van de WW en WAO/WIA
  • Beschikking kindgebonden budget
  • Beschikking kinderopvangtoeslag
  • Beschikking tegemoetkoming scholieren
  • Bewijzen van vermogen (zoals afschriften spaarrekeningen, polis levensverzekering)
  • Uitschrijving Kamer van Koophandel
  • Beschikking onderbewindstelling
  • Beschikking beëindiging/afwijzing WSNP


  Bij (dreigende) uithuiszetting, afsluiting van energie en/of water

  • Bewijs aanzegging uithuiszetting (deurwaarder)
  • Bewijs aanzegging afsluiting energie/water
 • Links en formulieren

  Aanvraag voor schuldhulpverlening hier digitaal indienen. U moet bij deze aanvraag een hoop gegevens aanleveren. U kunt bij kopje "Wat heb ik nodig" het overzicht bekijken van de gegevens die nodig zijn bij uw aanvraag.

  http://www.zelfjeschuldenregelen.nl/

  http://www.kvk.nl/download/Geldboek_voor_Ondernemers_tcm109-464053.pdf

  https://www.schuldinfo.nl/fileadmin/kwijtschelding/invoerBeslag.php