Huisnummer aanvragen of veranderen

 • Wat is het?

  Huisnummeruitgifte is het toekennen van huisnummers aan vastgoedobjecten.

  De gemeente heeft de wettelijke plicht om elk pand te nummeren en nieuwe straten te benamen (bijvoorbeeld naar aanleiding van een bouwvergunning). Daarnaast worden objecten genummerd die voor nummering in aanmerking komen. U kunt uw huisnummer bij de gemeente op komen vragen.

  Het huisnummer bepaalt samen met de straatnaam en postcode het adres waarop een persoon of bedrijf geregistreerd wordt en vindbaar is.

  Uitgifte van huisnummers kan op drie manieren plaatsvinden:

  1. De eerste keer toekennen van nummers aan vastgoedobjecten wordt in principe automatisch geregeld door de gemeente bij de behandeling van een bouwaanvraag.
  2. De gemeente kan een bestaand huisnummer wijzigen door het te vernummeren. Bij vernummering wordt een bestaand huisnummer vervangen door een nieuw huisnummer. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij het splitsen van een woning. Vernummeringen worden door de gemeente vooraf kenbaar gemaakt aan betrokken eigenaren/gebruikers.
  3. Op verzoek van de eigenaar van een vastgoedobject.
 • Wat moet ik doen?

  U kunt uw huisnummer aanvragen bij de gemeente. Hebt u een (extra) huisnummer nodig? Bijvoorbeeld omdat u gaat (ver)bouwen of splitsen? Dit kan door een  aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via info@edam-Volendam.nl of telefoonnummer 140299.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente heeft de wettelijke plicht om elk huis te nummeren en nieuwe straten te benamen (bijvoorbeeld naar aanleiding van een bouwvergunning). Dit geldt overigens niet alleen voor huizen, maar voor alle panden zoals bedrijfspanden, winkels, kerken, elektriciteitshuisjes e.d.

 • Kosten

  Voor meer informatie met betrekking tot de kosten verwijzen wij u naar de tabel van tarieven behorende bij de legesverordening 2019 (titel 2).