Hondenbelasting

 • Wat is het?

  Iedere gemeente heeft het wettelijke recht hondenbelasting te heffen. Heeft u één of meer honden, dan kan de gemeente u een aanslag opleggen voor hondenbelasting.

  Hond aanmelden voor hondenbelasting, DigiD

  Hond afmelden voor hondenbelasting, DigiD

  Ontvangt u geen ontvangstbevestiging als u het formulier heeft verzonden? Neem dan contact met ons op (0299) 398 398. 

  Voordelen DigiD formulier

  • u hoeft uw naw-gegevens niet meer in te vullen, dit wordt automatisch gedaan;
  • het formulier komt meteen binnen bij de gemeente, terwijl u een afdrukformulier nog zelf moet afdrukken en verzenden naar de gemeente.
 • Wat moet ik doen?

  Procedure

  1. U bent verplicht om, binnen de door uw gemeente gestelde termijn, aan de gemeente door te geven dat u een hond heeft aangeschaft. De gemeente beschikt over formulieren waarop u dit kunt vermelden.
  2. Op grond van uw informatie stuurt de gemeente een jaarlijkse aanslag.
  3. Indien u uw hond(en) niet aanmeldt, kan de gemeente u achteraf (naar aanleiding van onderzoek door een hondencontroleur) alsnog aanslaan. Bovenop de aanslag zal de gemeente dan misgelopen rente heffen.

  Bezwaar hondenbelasting

  Op het aanslagbiljet staat aangeven binnen welke termijn u dient te betalen. Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u hiertegen binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via een bezwaarschrift

 • Hoe werkt het?

  Voor het houden van een of meerdere honden moet hondenbelasting betaald worden. Iedere hondenbezitter is verplicht zijn of haar honden bij de gemeente aan en af te melden, zodat op basis van het aantal honden de hondenbelasting kan worden vastgesteld. Veranderingen die in de loop van het jaar optreden dient u schriftelijk aan de gemeente door te geven.

  Wetten en regels

  Het heffen van hondenbelasting is geregeld in de Gemeentewet en in de verordening hondenbelasting.

  De belasting wordt niet geheven ter zake van honden:

  1. die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig door een blind persoon worden gehouden;
  2. die verblijven bij een opleider om te worden opgeleid tot gehandicaptenhond;
  3. die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak als zodanig door een gehandicapt persoon worden gehouden;
  4. waarvan de houder in het bezit is van een geldend diploma van de Koninklijke Nederlandse Politievereniging;
  5. die jonger zijn dan acht weken, voor zover zij tezamen met de moederhond worden gehouden.

  Voorwaarden

  Iedere inwoner van de gemeente die een of meer honden gaat houden of heeft gehouden.

  Wanneer

  Iedereen die een hond koopt, krijgt, houdt enzovoort, is hondenbelasting verschuldigd. Hiervoor kunt u aangifte doen aan het loket van de afdeling Financiën, Bureau Belastingen, W. van de Knoopdreef 1 te Volendam. U kunt ook telefonisch een aangiftebiljet aanvragen bij het Bureau Belastingen.

  Wijzigen/beëindigen hondenbelasting

  Als uw hond overlijdt of wordt verkocht meldt u dit schriftelijk bij de Afdeling financiën, Sectie beleid en belastingen. (U kunt uw bief sturen naar: Afdeling financiën, Sectie beleid en belastingen, postbus 180, 1130 AD Volendam.) U kunt dit ook via DigiD doen via het formulier bovenaan deze pagina. Daarbij moet u een verklaring van de dierenarts of van de nieuwe eigenaar meesturen. U krijgt dan vermindering van de aanslag over het resterende deel van het jaar. Verhuist u naar een andere gemeente dan heeft u ook recht op vermindering.

 • Kosten

  De kosten staan vermeld in de tabel met tarieven hondenbelasting 2020. Voor 2021 zijn de tarieven: hondenbelasting 2021

 • Veel gestelde vragen

 • Aanvullende informatie

  Indien u in de loop van het jaar uw hond weg doet of als uw hond overlijdt, heeft u mogelijk recht op vermindering van uw aanslag. Dit kunt u meestal op een formulier van de gemeente aangeven. De gemeente zal vervolgens beoordelen of zij uw aanslag vermindert. De gemeente heeft het recht om u te vragen een bewijs te leveren waaruit blijkt dat u de hond niet meer houdt.