Geregistreerd partnerschap

 • Wat is het?

  Wat leuk dat u uw relatie met uw partner officieel wilt laten vastleggen in een geregistreerd partnerschap. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente.

  U kunt hier online met de DigiD inlogcode van beide partners een afspraak maken voor uw huwelijks- of partnerschapsceremonie. Na invulling van alle gegevens en betaling heeft u officieel een melding gedaan van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap (voorheen ondertrouw).

  Digitaal afspraak huwelijks- of partnerschapsceremonie

  U kunt o.a. een locatie, een Ambtenaar Burgerlijke Stand en een trouwboekje uitzoeken. Het Stadskantoor, Stadhuis Edam en het Stolphoevekerkje kunt u direct reserveren. Voor de beschikbaarheid van de overige locaties dient u nog met de door u gewenste locatie telefonisch contact op te nemen, maar dit kunt u wel inplannen. Deze locaties vragen extra huurkosten bovenop de kosten voor het gemeentelijk huwelijk.

 • Wat moet ik doen?

  • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens 14 dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
  • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.

  Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

  Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

  U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
  • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren.
 • Hoe werkt het?

  Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

  • de datum;
  • de locatie;
  • welke ambtenaar u wilt;
  • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
  • wat de kosten zijn.

  Belangrijk is dat:

  • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
  • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

  Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
  • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Wat heb ik nodig?

  • Afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner.
  • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.
  • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen.
  • Als u eerder getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap hebt gehad: bewijs dat dit beëindigd is. Zoals een scheidingsakte of overlijdensakte.

  Bent u in Nederland ingeschreven in een Basisregistratie Personen (BRP), in Nederland geboren, niet eerder in het buitenland gehuwd en wordt uw partnerschap in Edam-Volendam geregistreerd, dan hoeft u geen documenten te overleggen. Indien uw  partnerschap elders in Nederland wordt geregistreerd kunt u contact opnemen met die gemeente over welke documenten nodig zijn.

 • Kosten

  2020:

  Huwelijk/Geregistreerd partnerschap
  Maandag tot en met vrijdag 09:00/12:00 en 14:00/16:00 uur €412,00
  Zaterdag 09:00/12:00 uur €643,00
  Zondag €798,00
  Extra leges indien ceremonie in andere locatie €185,75
  Benoeming Babs voor 1 dag €103,55
  Trouwboekje €22,35
  Schrijven trouwboekje (kalligrafie) €15,00
  Bijschrijven kind in trouwboekje (kalligrafie) €4,00
  Getuige gemeente (ambtenaren) €26,00

  Kosteloze partnerschapsregistratie, alleen voor inwoners van Edam-Volendam, op woensdag 08:30 en 09:00 uur.
  Alleen in Volendam, zonder toespraak, max. 4 personen aanwezig (bruidspaar plus 2 getuigen)

  Kort zakelijke partnerschapsregistratie, alleen voor inwoners van Edam-Volendam, op woensdag 08:30 en 09:00 uur. Alleen in Volendam, korte toespraak, max. 10 personen aanwezig

  €154,30
 • Links en formulieren

 • Veel gestelde vragen

 • Aanvullende informatie

  • Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'.
  • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
  • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

  Overige voorwaarden

  • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

  Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.