Drank- en horecavergunning

 • Wat is het?

  • Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente.
  • Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

  Geen vergunning nodig

  In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen:

  • supermarkt
  • levensmiddelenwinkel
  • snackbar
  • traiteur 
  • tabakspeciaalzaak
  • slijterij

  U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

 • Wat moet ik doen?

  U dient in het kader van de Drank- en Horecawet een (nieuwe) vergunning aan te vragen indien u:

  1. Een (horeca)zaak wilt starten.
  2. Als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard alcoholhoudende drank wil gaan schenken.

  Een drank- en horecavergunning wordt aangevraagd bij de gemeente waar het horeca- of slijterijbedrijf zich bevindt. Daartoe moet een speciaal formulier worden gebruikt. De aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de gemeente via het algemene nummer (0299) 398398 of via het algemene e-mailadres info@edam-volendam.nl

  Aanvragen voor een drank- en horecavergunning worden (enkele gevallen uitgezonderd) getoetst aan de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur). De gemeente wil met de Bibob-toets voorkomen dat vergunningen worden gebruikt voor criminele activiteiten. Hiertoe dient de aanvrager Bibob vragenformulieren in te vullen en aanvullende stukken aan te leveren.

  Wijzigt de leidinggevende in uw bedrijf? U moet dit dan melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

 • Hoe werkt het?

  Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

  U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
  • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
  • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
  • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
  • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

  Verenigingen en stichtingen

  Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

  • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
  • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
  • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig.
  • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.
 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht. Deze termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd.

 • Wat heb ik nodig?

  1. Een recent (maximaal 6 maanden oud) en ondertekend uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel.
  2. Een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden (niet zijnde rijbewijs).
  3. Een verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden.
  4. Gewaarmerkt bestuursreglement (dit geldt alleen voor paracommerciële instellingen).
  5. De arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden (voor zover van toepassing).
  6. Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn.
 • Kosten

  • Voor het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet € 203,00
  • Voor het wijzigen van het aanhangsel van een vergunning als bedoeld in artikel 30a lid 2 Drank- en Horecawet € 101,50
  • Voor het doen van een melding als bedoeld in artikel 30 Drank- en horecawet € 101,50
 • Verwijzingen/meer informatie