Bijstand, vakantie melden

 • Wat is het?

  Indien u gedurende de periode waarin u een uitkering ontvangt met vakantie wilt gaan, dient u dat vooraf en tijdig schriftelijk te melden.

  U kunt het formulier "verzoek toestemming vakantie" op afspraak afhalen bij het Breed Sociaal Loket.

  Stappen en doorlooptijd

  1. Het formulier 'verzoek toestemming vakantie' dient ingevuld en ondertekend te worden ingeleverd op afspraak bij het Breed Sociaal Loket van de gemeente.
  2. Een voorlopige toestemming wordt gelijk gegeven. U ontvangt een kopie van het formulier 'verzoek toestemming vakantie' met daarop de accordering.
  3. Binnen acht weken na de datum waarop het volledig ingevulde formulier is ontvangen krijgt u een schriftelijke bevestiging met betrekking tot uw verzoek
 • Hoe werkt het?

  Minder dan vier weken vakantie

  Als u een uitkering ontvangt, dan heeft u het recht om maximaal vier weken (28 dagen) per kalenderjaar met behoud van uitkering buiten Nederland te verblijven. Een verblijf van meer dan vier weken buiten Nederland zonder toestemming leidt tot beĆ«indiging van de uitkering.

  Wanneer u een verzoek indient om drie weken met vakantie te gaan / buiten Nederland te verblijven, terwijl u in dat kalenderjaar reeds twee weken met behoud van uitkering in het buitenland heeft verbleven, wordt er gedeeltelijk toestemming verleend.

  Bij een verblijf in het buitenland dient u zich de dag na terugkomst op afspraak persoonlijk te melden met uw reisbescheiden bij het Breed Sociaal Loket.

 • Wat heb ik nodig?

  Wanneer u terugkomt van vakantie uit het buitenland dient u zich de dag na terugkomst persoonlijk op afspraak te melden met uw reisbescheiden bij het Breed Sociaal Loket.