Bijstand, jaaropgave

  • Wat is het?

    U krijgt elk jaar een jaaropgave als u een bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente. Op deze jaaropgave staat hoeveel (bruto) bijstand u het afgelopen jaar hebt ontvangen.

    U hebt de jaaropgave nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting. Maar ook voor het aanvragen van studiefinanciering en toeslagen, bijvoorbeeld huurtoeslag.

    U krijgt de jaaropgave automatisch toegezonden. Gebeurt dat niet, dan kunt u contact opnemen met de gemeente, sectie Administratie en Ondersteuning, tel. 0299 398398. De jaaropgave wordt slechts eenmaal toegezonden. Bewaart u deze dus goed.