Bezwaar maken

 • Wat is het?

  Bezwaar maken

  Hoe werkt het?

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders. Maar het kan ook de heffingsambtenaar zijn als het om een belastingaanslag gaat.

  Wat moet ik doen?

  Wilt u bezwaar maken tegen een besluit? Dien dan een bezwaarschrift in.

  Dit kan digitaal met DigiD of schriftelijk met een brief of het afdrukformulier.

  Bezwaar indienen met DigiD

  Bezwaarschrift indienen met uw DigiD

  Bezwaarschrift belastingen-WOZ indienen met uw DigiD

  Voordelen DigiD formulier

  • U hoeft uw naw-gegevens niet meer in te vullen, dit wordt automatisch gedaan;
  • Het formulier komt meteen binnen bij de gemeente, terwijl u een afdrukformulier nog zelf moet afdrukken en verzenden naar de gemeente.

  Bezwaar indienen met afdrukformulier

  Bezwaarschrift indienen via een afdrukformulier

  Bezwaarschrift belastingen-WOZ indienen via een afdrukformulier

  U stuurt het afdrukformulier per post, of u geeft het af bij het gemeentekantoor.

  U kunt het niet mailen.

  U kunt het afdrukformulier sturen naar:

  Gemeente Edam-Volendam

  Postbus 180

  1130 AD Volendam

  Bezwaar indienen per brief

  In de brief waarmee u bezwaar maakt moet het volgende staan:

  • Uw naam en adres.
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
  • Tegen welk besluit u bezwaar maakt.
  • Waarom u daartegen bezwaar maakt.
  • Uw handtekening. Als u via het formulier op de website bezwaar maakt, dan geldt uw DigiD als handtekening.

   Stuur ook een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

  U stuurt de brief per post, of u geeft het af bij het gemeentekantoor.

  U kunt het niet mailen.

  U kunt het bezwaarschrift sturen naar:

  Gemeente Edam-Volendam

  Postbus 180

  1130 AD Volendam

  Wat gebeurt er met uw bezwaar?

  Meestal komt uw bezwaarschrift bij de onafhankelijke bezwaarschriftcommissie. Voordat deze commissie adviseert over uw bezwaar, is er vaak een hoorzitting. Hier kunt u het bezwaar toelichten. De commissie adviseert aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft waartegen u bezwaar hebt. Dat is meestal het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Voor belastingen geldt een andere procedure.

  Het college of de raad (het bestuursorgaan) neemt een besluit over uw bezwaar. Dit heet beslissing op bezwaar. Dat gebeurt meestal binnen twaalf weken na het einde van de bezwaartermijn. Dat kan een ander besluit zijn dat de bezwaarschriftencommissie heeft geadviseerd. U krijgt een brief met het besluit.

  Kosten bezwaarschrift

  Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Als u bezwaar maakt kan het zijn dat u kosten maakt. Bijvoorbeeld kosten voor rechtsbijstand. Als uw bezwaar gegrond is (u wordt in het gelijk gesteld), dan kunt u in bepaalde gevallen deze kosten vergoed krijgen. U moet er dan wel zelf schriftelijk om vragen voordat er een beslissing op uw bezwaarschrift wordt genomen.
   

  Het uitvoeren van het besluit tegenhouden: voorlopige voorziening vragen

  Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar hebt gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan vraagt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening. Hoe u dat doet, staat op de brief met het besluit. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld. Het bedrag ligt tussen de  € 44,-- en € 318,--. Dit is afhankelijk van het soort zaak. De rechter kan bepalen dat u het geld terug krijgt als u in het gelijk wordt gesteld.


  Beroep

  Hebt u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? En hebt u geen gelijk gekregen? Of kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? U kunt dan tegen dit besluit in beroep gaan. Dit moet meestal binnen zes weken.


  Beroep indienen

  Wilt u beroep indienen tegen een besluit? Dien dan een beroepschrift in. Dit is een brief met de volgende onderdelen:

  • Uw naam en adres
  • De datum waarop u het beroepschrift schrijft. Dit moet binnen zes weken na het besluit zijn.
  • Tegen welk besluit u in beroep gaat
  • Waarom u daartegen in beroep gaat
  • Uw handtekening
  • Een kopie van het besluit waartegen u in beroep gaat

  U stuurt het beroepschrift met de post naar de rechtbank. Welke rechtbank dat is, staat onder de beslissing op bezwaar die u gekregen hebt. Meestal moet u het beroepschrift sturen naar de rechtbank Haarlem.

  Kosten beroepschrift

  Voordat de rechter kijkt of uw beroep terecht is moet u griffierechten betalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem (bestuursrecht), telefoonnummer 023-5126126.

  Als uw beroepschrift gegrond wordt verklaard (u wordt dan in het gelijk gesteld), dan krijgt u de griffierechten terugbetaald.

 • Kosten