Belastingen, betalingsregeling

 • Wat is het?

  Een betalingsregeling is een regeling die getroffen kan worden indien belastingplichtige moeite heeft zijn belastingaanslag voor de oorspronkelijke vervaldatum geheel te voldoen. Met uitzondering van toeristenbelasting, hiervoor is geen betalingsregeling mogelijk.

 • Hoe werkt het?

  In afzonderlijke gevallen kan de gemeente met een individuele burger of een onderneming een betalingsregeling afspreken.

  Wetten en regels

  De betalingstermijnen en het moment waarop de laatste betaling moet plaatsvinden wordt per aanvraag vastgesteld. Indien niet aan de gestelde voorwaarde wordt voldaan, kan de regeling tussentijds worden beëindigd, en de invordering voor het gehele bedrag worden voortgezet.

  Invorderingsrente

  Bij betalingen verricht na de laatste vervaldatum wordt invorderingsrente in rekening gebracht. Deze invorderingsrente wordt berekend vanaf de vervaldag tot de dag van uw betaling. U krijgt schriftelijk bericht van de rente die bij u in rekening is gebracht.

  Voorwaarden

  Iedereen die een aanslag gemeentelijke heffingen of een rekening heeft ontvangen kan een betalingsregeling met de gemeente treffen.

  Wanneer

  Indien de aanvrager niet op tijd aan zijn financiële verplichtingen ten opzichte van de gemeente kan voldoen en niet onder een andere regeling valt, kan in uitzonderlijke gevallen een betalingsregeling met de gemeente getroffen worden. Er dient een geldige reden aanwezig te zijn waarom het niet mogelijk is de aanslag binnen de reguliere vervaldata te voldoen.

  Benodigde gegevens

  1. naam en adres van de aanvrager
  2. financiële gegevens

  Aanvragen

  De aanvraag dient te worden ingediend bij de medewerkster van het Bureau Invordering.

  Stappen en doorlooptijd

  Een regeling voor een korte periode kan telefonisch worden getroffen; als een betalingsregeling voor een langer tijd gewenst is moet dit schriftelijk.

  Vervolgacties

  Indien de betalingsregeling niet wordt nagekomen wordt de regeling beëindigd en invordering opgestart.

 • Wat heb ik nodig?

  Bewijsstukken van het inkomen.

 • Verwijzingen/meer informatie

 • Links en formulieren

  U kunt gebruik maken van het DigiD formulier. Voordelen hiervan zijn:

  • u hoeft uw naw-gegevens niet meer in te vullen, dit wordt automatisch gedaan;
  • het formulier komt meteen binnen bij de gemeente, terwijl u een afdrukformulier nog zelf moet afdrukken en verzenden naar de gemeente.
 • Veel gestelde vragen