Begraven/cremeren van overledene

 • Wat is het?

  Een overledene moet uiterlijk op de zesde werkdag na de dag van het overlijden worden begraven of gecremeerd. Dit wordt geregeld door de uitvaartverzorger/begrafenisondernemer. Deze is eveneens in staat informatie hierover te verstrekken.

  Hoewel iedereen die kennis heeft van een overlijden aangifte kan doen, worden alle papieren en praktische zaken geregeld door de uitvaartverzorger/begrafenisondernemer. Door het verwerken van het overlijden in de Basisadministratie Personen worden diverse (overheids)instanties cq. afnemers in kennis gesteld van het overlijden.

  Het begraven/cremeren is alleen mogelijk met een "verlof tot begraven/cremeren" welke wordt afgegeven door een ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Indien het overlijden in het buitenland heeft plaatsgevonden dan dient de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de begrafenis/crematie plaats vindt een verlof af te geven. De uitvaartverzorger/begrafenisondernemer vraagt dit verlof aan.

  Informatie over rechten graf/urn en overschrijfformulier rechthebbende

  Overschrijving rechthebbende

  Wat moet u weten als rechthebbende:

  De “Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Edam-Volendam 2018” vind je hier.

  De link naar de tarieventabel grafrechten 2020

 • Wat moet ik doen?

  In praktijk wordt de begrafenis/crematie verzorgd door uitvaartverzorgers/begrafenisondernemers. Na een overlijden dient u contact met hen contact op te nemen.

  U kunt zich het beste goed laten informeren door de uitvaartverzorger/begrafenisondernemer, in goed overleg met de familie besluiten nemen en deze door de uitvaartverzorger/begrafenisondernemer laten uitvoeren. Natuurlijk bent u vrij alles zelf te regelen. In dat geval dient u zelf o.a. aangifte te doen van overlijden in de gemeente van overlijden en vervolgens een afspraak te maken bij een crematorium of begraafplaats. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overlijden-en-erven

  De begraafplaatsen van de voormalige gemeente Zeevang (Beets, Hobrede, Kwadijk, Middelie, Oosthuizen en Warder) en Edam-Volendam verschillen nog van tarieven en richtlijnen. Deze zijn hetzelfde gebleven zoals voor de fusie. In de komende periode zullen er dezelfde tarieven en richtlijnen worden gemaakt. Voor meer informatie kunt terecht bij de sectie Publiek.

 • Hoe werkt het?

  In principe kan iedereen een verzoek tot begraven/cremeren indienen nadat er aangifte van overlijden is gedaan bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. In de praktijk wordt dit door een uitvaartverzorger/begrafenisondernemer geregeld.

 • Wat heb ik nodig?

  Benodigde gegevens: de gegevens van overledene.

  Benodigde formulieren: verlof tot begraven/crematie, afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van overlijden.

  Overige documenten/bescheiden: documenten die de uitvaartverzorger nodig heeft. Informatie hierover krijgt u van hen.

 • Openbare documenten

 • Kosten

  De kosten van een begrafenis/crematie kunt u opvragen bij de uitvaartverzorgers/begrafenisondernemers en vinden in onderstaande tarieventabellen:

  Tarieven Grafrechten Edam-Volendam 2020