Asbest verwijderen

 • Wat is het?

  Wilt u asbest verwijderen in of rondom uw huis? Aan de verwijdering van asbest zijn regels gesteld. Asbest is namelijk een schadelijk materiaal. Indien het breekt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Vandaar dat in bepaalde omstandigheden een vergunning nodig is voor het slopen van asbest.

 • Wat moet ik doen?

  Sloopmelding

  Als u een asbest dak verwijdert, is het indienen van een sloopmelding verplicht. Minimaal 4 weken voordat u start met de werkzaamheden moet u de sloopmelding via het Omgevingsloket indienen. U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging waarin staat wanneer u kunt beginnen met de werkzaamheden. Als u zelf maximaal 35 m2 asbest verwijdert op uw eigen perceel, moet u de sloopmelding minimaal 5 werkdagen van tevoren indienen. U kunt een sloopmelding online aanvragen via het Omgevingsloket.

  U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier voor een sloopvergunning of -melding krijgen.

 • Hoe werkt het?

  Verwijderen zonder vergunning (wel melden bij de gemeente)

  Als het gaat om:

  1. Niet gelijmde asbest bevattende vloerbedekking (of -tegels)
  2. Geschroefde hechtgebonden asbest bevattende vlakke- danwel golfplaten
  3. Voor bovenstaande categoriën geldt in totaal een maximum van 35 m2

  dan kunt u bij de gemeente informatie krijgen over de wijze waarop u het asbest volgens de regelgeving moet slopen en afvoeren. Een vergunning is niet nodig. Wel dient u de verwijdering vooraf schriftelijk te melden bij de gemeente.

  Verwijderen met vergunning

  Voor alle overige gevallen van verwijdering van asbest heeft u een sloopvergunning nodig.

  Bedrijven

  Als u in uw bedrijf asbest aantreft, dan moet deze in principe worden verwijderd. U moet daarvoor een risicoanalyse laten opstellen. Er zijn drie risicocategorieën. Bij de twee zwaardere catagorieën dient u een gecertificeerd bedrijf in te huren voor de verwijdering van asbest. Bij de lichtste categorie hoeft dat niet, maar het betrokken personeel moet wel kundig (dus opgeleid) zijn.

  In sommige gevallen is het niet verplicht om het asbest te verwijderen, zoals de afdekplaten van een rookkanaal of achter stookketels. Asbest mag nooit bewerkt worden. Bij sloop of verwijdering valt dit in de lichtste categorie en moet het deskundig verwijderd worden.

 • Wat heb ik nodig?

  De volgende gegevens:

  1. Aantal vierkante meter asbest.
  2. Wijze van slopen.
  3. Wijze van afvoeren.