Alcohol schenken tijdens evenement

 • Wat is het?

  De burgemeester kan op aanvraag ontheffing verlenen voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank zonder dat over een drank- en horecavergunning wordt beschikt. Dit kan alleen indien het gaat om bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen. Te denken valt daarbij aan evenementen, muziekfeesten, jubilea. De ontheffing kan onder beperkingen worden verleend en aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

  Afdrukformulier Drank- en horecawet Model C

  (Aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in art. 35 Drank- en Horecawet)

 • Wat moet ik doen?

  Het aanvragen van een ontheffing doet u via het daarvoor bestemde aanvraagformulier 'Model C'. Deze kunt u aanvragen via info@edam-volendam.nl onder vermelding van 'verzoek aanvraagformulier ontheffing Model C'. Het formulier vindt u ook onder het tabblad 'Formulieren'.

 • Hoe werkt het?

  Voor het schenken en verkopen van alcohol tijdens een evenement gelden de volgende voorwaarden:

  • U mag geen alcohol schenken en verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar.
  • Op het evenement mag u geen sterke drank (>15% alcohol) schenken en verkopen.
  • De persoon die de leiding heeft over de alcohol:
   • is minimaal 21 jaar;
   • Is niet van slecht levensgedrag (geen strafblad)

  Geen vergunning of ontheffing nodig

  Als u alcohol wilt schenken op een besloten feest, hoeft u geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen.

 • Hoe lang duurt het?

  Aanvragen dienen tenminste 3 weken voor de datum van de bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard zijn ontvangen door de burgemeester.

 • Wat heb ik nodig?

  1. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 'Model C';
  2. Een goed leesbare kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs van de aanvrager en de personen ons wiens onmiddellijke leiding de verstrekking zal plaatsvinden (een kopie van een rijbewijs volstaat niet');
  3. Een verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden (minimaal 2 leidinggevenden);
  4. Eventueel een situatieschets van de taplocatie.
 • Kosten

  Leges € 35,50

 • Verwijzingen/meer informatie

  Horeca Branche Instituut

 • Aanvullende informatie