Afvalstoffenheffing

 • Wat is het?

  Als u wilt weten welke kosten voor u gelden dan kunt u de tabel met tarieven onderaan deze pagina raadplegen.

  U betaalt mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Als u wilt weten hoe de kosten zijn opgebouwd of worden berekend, dan kunt u hierover informatie krijgen bij de gemeente. Bent u het niet eens met de hoogte van de heffing dan kunt u bezwaar maken.

  Bezwaarschrift indienen, DigiD

  Bezwaarschrift indienen, afdrukformulier

  Voordelen DigiD formulier

  • u hoeft uw naw-gegevens niet meer in te vullen, dit wordt automatisch gedaan;
  • het formulier komt meteen binnen bij de gemeente, terwijl u een afdrukformulier nog zelf moet afdrukken en verzenden naar de gemeente.
 • Wat moet ik doen?

  Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift richt u aan de Heffingsambtenaar.

 • Hoe werkt het?

  Doel

  De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Het doel van deze belasting is het dekken van de kosten die de gemeente maakt om het afval van huishoudens in te zamelen en te verwerken.

  Verplichte betaling

  De gemeente heeft het recht deze belasting op te leggen aan ieder huishouden dat aan de ophaalroute ligt. Dit houdt in dat ieder huishouden dat de mogelijkheid heeft zijn afval aan de gemeentelijke reinigingsdienst mee te geven afvalstoffenheffing moet betalen. Ook als u uw afval nooit meegeeft, bent u verplicht te betalen.

 • Hoe lang duurt het?

  Belastingverordening en GBA

  De hoogte van de aanslag wordt vastgesteld aan de hand van tarieven uit de gemeentelijke verordening. Als de hoogte van de aanslag afhankelijk is van het aantal personen binnen een huishouden, wordt hiervoor het onderdeel persoonsgegevens van de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA) geraadpleegd. Het is daarom van belang dat u zich altijd bij de gemeente laat inschrijven op het adres waar u woont.

 • Wat heb ik nodig?

  In uw bezwaarschrift dient u minimaal de volgende zaken te vermelden:

  1. De naam en het adres van de belastingplichtige.
  2. De dagtekening van de aanslag.
  3. Een omschrijving van de aanslag waartegen het bezwaar wordt gemaakt.
  4. De reden van het bezwaar (de motivering).

  (U kunt in een bezwaarschrift tegen meer dan één aanslag bezwaar maken.)

  Wijst de gemeente uw bezwaar af, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze uitspraak beroep aantekenen bij de rechtbank door middel van het indienen van een beroepschrift. Wanneer u tegen de uitspraak op het bezwaarschrift in beroep wilt gaan, worden aan het beroepschrift dezelfde eisen gesteld als aan het bezwaarschrift. Let u er wel op dat u in uw beroepschrift niet de dagtekening en omschrijving van de aanslag geeft, maar de dagtekening en omschrijving van de uitspraak op uw bezwaarschrift.

 • Kosten

  Als u wilt weten welke kosten voor u gelden dan kunt u de tabel met tarieven onder 'Verwijzingen' raadplegen.

 • Verwijzingen/meer informatie

 • Veel gestelde vragen