Afvalcontainers, aanvraag vervangende containers

 • Wat is het?

  De groene rolcontainers zijn bedoeld voor de inzameling van groente-, fruit en tuinafval (GFT-afval). In Beets, Hobrede, Kwadijk, Middelie, Oosthuizen, Schardam, Warder en de Purmer wordt restafval ingezameld via grijze rolcontainers.

  Indien uw container beschadigd of verdwenen is, kunt u een vervangende container aanvragen. U kunt hiervoor het onderstaande formulier invullen. U kunt dit formulier ook gebruiken als alleen een deel van de container vervangen hoeft te worden.

  Het vervangen van de container gebeurt in principe enkele dagen nadat de container geleegd is.

  Wanneer u regelmatig teveel afval hebt, kunt u een extra container aanvragen.

  Aangifteformulier vermissing restafval, GFT bak, DigiD

  Aanvraag vervangende container, DigiD

  U kunt pas een aanvraag vervangende container doen wanneer u het formulier aangifte vermissing restafval/GFT bak hebt ingevuld.

 • Hoe werkt het?

  Bij een vermiste of gestolen container is het nodig dat u hier aangifte van doet. Bij het in behandeling nemen van uw aanvraag heeft de gemeente dit bewijs nodig. U kunt dit bewijs per post of per e-mail (scan) versturen.