Afvalcontainers, aanvraag extra containers

 • Wat is het?

  Restafval wordt in Beets, Hobrede, Kwadijk, Middelie, Oosthuizen, Schardam, Warder en de Purmer ingezameld via grijze rolcontainers. De groene rolcontainers zijn bedoeld voor de inzameling van groente-, fruit en tuinafval (GFT-afval).

  Wanneer u regelmatig teveel afval hebt, kunt u een extra container aanvragen. U kunt hiervoor het onderstaande formulier invullen.

  Indien uw container beschadigd of verdwenen is, kunt u een vervangende container aanvragen. U kunt hiervoor het formulier invullen dat u vindt onder het product 'Afvalcontainer, aanvraag vervangende containers'.

  Aanvraagformulier extra groencontainer, DigiD

  Aanvraagformulier extra restafvalcontainer (Zeevang), DigiD

 • Kosten

  Afvalstoffenheffing wordt geheven van degene, die gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan de gemeente de verplichting heeft huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

  De tarieven die gelden voor dit jaar kunt u vinden in de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing, die u kunt vinden onder Lokale regelingen, zie: verwijzingen (hieronder).