Afval, huishoudelijk afval

 • Wat is het?

  U kunt uw huishoudelijk afval kwijt in huisvuilzakken, een grijze container of in een verzamelcontainer bij u in de buurt. Wanneer er geen verzamelcontainer bij u in de buurt is, zet u uw afval op een vaste dag buiten. Bekijk hier de gehele afvalkalender.

  • Voor groente-, fruit en tuinafval zijn er groene containers.
  • Papier en karton wordt ingezameld door verenigingen of kan in een aparte verzamelcontainer.
  • Textiel wordt onder andere ingezameld door Stichting Werkend Missieteam, Zeevangsfanfare en Baanstede Kringloop. U kunt textiel ook inleveren in een aparte verzamelcontainer.
  • Glas kunt u inleveren in een aparte verzamelcontainer.
  • Plastic, metaal en drankenkartons mogen bij het restafval. Via een speciale installatie wordt plastic, metaal en drankenkartons uit het restafval gefilterd, zodat hiervan weer grondstoffen voor nieuwe producten gemaakt kunnen worden.

  Is uw vuilnis niet opgehaald, dan kunt u hier een melding doen of klacht afvalinzameling indienen.

  De uitleg over grofvuil vindt u onder het product 'Grofvuil'.

  Melding woon- en leefomgeving

  Melding over straten, straatverlichting, zwerfvuil, vuilnis, riolering/putten, speelplaatsen, groenvoorziening, verkeersborden en dergelijke kunt u hier doorgeven:

  Melding doorgeven woon- en leefomgeving

 • Wat moet ik doen?

  Biedt uw huisvuil op de goede manier aan. Anders laten de ophalers het afval staan. Let hierbij op de volgende punten:

  • sorteer het afval
  • verpak uw gewone huisvuil bij voorkeur in vuilniszakken
  • zorg ervoor dat de afvalcontainer niet te vol of te zwaar is
 • Hoe werkt het?

  Het afval wordt alleen opgehaald als deze op de juiste wijze door u wordt aangeboden.

  Onder juiste wijze wordt verstaan:

  1. Het afval is gescheiden naar soort.
  2. Het restafval wordt verpakt in vuilniszakken.
  3. De afvalcontainer is niet overbeladen.