Afval, huishoudelijk afval

 • Wat is het?

  U kunt uw huishoudelijk restafval kwijt in huisvuilzakken, een grijze rolcontainer of in een verzamelcontainer bij u in de buurt. Wanneer er geen verzamelcontainer bij u in de buurt is, zet u uw afval op een vaste dag aan de weg. Bekijk hier de gehele afvalkalender.

  • Groente-, fruit en tuinafval (GFT-afval) hoort in de groene rolcontainer.
  • Papier en karton wordt aan huis ingezameld of kan in een aparte verzamelcontainer.
  • Textiel wordt onder andere ingezameld door Stichting Werkend Missieteam, Zeevangsfanfare en Noppes. U kunt textiel ook inleveren in een aparte verzamelcontainer.
  • Glas kunt u inleveren in een aparte verzamelcontainer.
  • Plastic, metaal en drankenkarton mag bij het restafval. Via een speciale installatie wordt plastic, metaal en drankenkarton uit het restafval gehaald, zodat hiervan weer grondstoffen voor nieuwe producten gemaakt kunnen worden.

  Is uw afval niet opgehaald, dan kunt u hier een melding doen of klacht afvalinzameling indienen.

  De uitleg over grofvuil vindt u onder het product 'Grofvuil'.

  Melding woon- en leefomgeving

  Melding over straten, straatverlichting, zwerfvuil, vuilnis, riolering/putten, speelplaatsen, groenvoorziening, verkeersborden en dergelijke kunt u hier doorgeven:

  Melding doorgeven woon- en leefomgeving

 • Wat moet ik doen?

  Het afval wordt alleen opgehaald als dit op de juiste wijze door u wordt aangeboden.

  Onder juiste wijze wordt verstaan:

  1. Het afval is gescheiden naar soort.
  2. Het restafval wordt aangeboden in huisvuilzakken of, indien aanwezig, de grijze rolcontainer.
  3. De grijze rolcontainer is niet overbeladen.
 • Hoe werkt het?

  Het afval wordt alleen opgehaald als dit op de juiste wijze door u wordt aangeboden.

  Onder juiste wijze wordt verstaan:

  1. Het afval is gescheiden naar soort.
  2. Het restafval wordt aangeboden in huisvuilzakken of, indien aanwezig, de grijze rolcontainer.
  3. De grijze rolcontainer is niet overbeladen.