Aankondigingsborden

 • Wat is het?

  Wilt u aankondigingsborden plaatsen voor bijvoorbeeld het aankondigen van een evenement in de gemeente? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig van de gemeente op grond van artikel 2:10A  APV. Dit geldt ook voor het aankondigen van bijvoorbeeld politieke, culturele of sportactiviteiten.

  U dient de aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van aankondigingsborden tenminste drie weken voorafgaand aan het moment van plaatsing aan te vragen bij:

  College van burgemeester en wethouders
  T.a.v. het team Algemeen Juridische Zaken
  Postbus 180
  1130 AD Volendam

 • Hoe werkt het?

  • U heeft een vergunning nodig voor het plaatsen van aankondigingsborden aan lantaarnpalen in de gemeente Edam-Volendam.
  • De aankondiging mag uitsluitend van tijdelijke aard zijn en u moet hiervoor een APV (Algemene Plaatselijke Verordening) vergunning aanvragen.
  • Voor meer permanente reclame-uitingen en lichtreclame is een (lichte) bouwvergunning nodig. Dat betekent dat er meer eisen worden gesteld dan bij een aanvraag van een APV vergunning voor een tijdelijk reclamebord of aankondigingsbord.
  • De gemeente zal de aanvraag toetsen aan beschikbaarheid en of de activiteit de gemeente betreft. Daarnaast mag reclame geen hinderlijke vormen aannemen.
  • Er mogen maximaal 25 driehoeks- of sandwichborden en/of 3 bermborden wordt geplaatst op de door de gemeente aangewezen locaties.
  • U mag de aankondigingsborden uitsluitend met vergunning voor de duur van maximaal 10 dagen voor de te houden activiteit aanbrengen en u moet de reclame na afloop van de dag van de activiteit verwijderen.

 • Wat heb ik nodig?

  Een aanvraag voor vergunning voor aankondigingsborden dient u schriftelijk te doen met hieraan toegevoegd:

  1. De gewenste periode.
  2. De activiteit.
  3. Opgave van het aantal borden en of het 3-hoeksborden of sandwichborden betreft.

  De gemeente hanteert een maximumstelsel, op grond waarvan een maximum aantal borden is toegestaan. Is dit aantal reeds gebruikt, dan weigert de gemeente nieuwe aanvragen.

 • Kosten

  Leges € 50,75

  Precario € 1,25 per dag per geplaatst bord.

 • Verwijzingen/meer informatie