Onderwijs

Schoolklas 't KofschipHet lokaal onderwijsbeleid van de gemeente Edam-Volendam richt zich onder andere op huisvesting in het primair en voortgezet onderwijs, leerplicht, voortijdig schoolverlaten, schoolbegeleiding, leerlingenvervoer en zorg voor de Jeugd. Daarnaast heeft de gemeente in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid een ondersteunende en sturende rol gericht op het bestrijden en voorkomen van onderwijsachterstanden.

Kwaliteit van het onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van bijna alle onderwijsinstellingen in Nederland. Zij beschikt op haar website www.onderwijsinspectie.nl over inspectierapporten en Kwaliteitskaarten van scholen. Kwaliteitskaarten zijn vereenvoudigde versies van inspectierapporten die inspecteurs voor het primair en voortgezet onderwijs opstellen. De Kwaliteitskaarten zijn zeer geschikt om ouders te ondersteunen bij het maken van hun schoolkeus.

 • Voortijdig Schoolverlaten/RMC

  Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.

  Lees meer
 • Schoolmaatschappelijk werk

  Met een klein deel van de jeugdigen op scholen gaat het niet vanzelf goed. Voor sommige jeugdigen betekent dit dat zij extra zorg en aandacht nodig hebben. Voor deze kinderen wordt er vanuit de gemeente op alle scholen Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) aangeboden.

  Lees meer
 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer is het toekennen van een vervoerskostenvoorziening of het organiseren van schoolvervoer door de gemeente. De gemeente dient er voor te zorgen dat schoolgaande kinderen de dichtstbijzijnde toegankelijke school kunnen bezoeken wanneer ze speciaal onderwijs nodig hebben.

  Lees meer
 • Schoolvakantie en vakantierooster scholen

  De bouwvakvakantie 2021 voor de regio Noord is van maandag 26 juli t/m vrijdag 13 augustus.

  Vakantierooster scholen 2020-2021

  Er bestaat officieel geen verplichte bouwvak meer. Wel kan de werkgever, in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, afspreken dat het bedrijf in de zomer is gesloten.

 • Speciaal onderwijs

  Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij een beperking, chronische ziekte of stoornis hebben. Er is speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en speciaal onderwijs. 

  Lees meer
 • Passend onderwijs

  Alle jeugdigen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elke jeugdige het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals jeugdigen met leer- of gedragsproblemen.

  Lees meer
 • Leerplicht

  Leerplicht hangt heel nauw samen met leerrecht, ofwel het recht op onderwijs. Overal ter wereld wordt dit recht als een groot goed beschouwd. Nederland is één van die landen die de jeugd via een wet verplicht om naar school te gaan.

  Lees meer
 • Schakelklassen

  Bent u vanuit het buitenland hier komen wonen en heeft u kinderen die leerplichtig zijn? Als kinderen uit het buitenland in Nederland naar school gaan en ze nog geen Nederlands spreken, krijgen ze les in een speciale groep.

  Lees meer
 • Volwasseneneducatie

  Wil je jouw Nederlandse taal verbeteren? Verbeter uw Nederlandse taal, rekenen of het werken met de computer. Bijvoorbeeld om uw (klein) kinderen voor te lezen, voor uw werk of om een opleiding te kunnen volgen.

  Lees meer
 • Schoolbesturen, Basisscholen en Voorgezet onderwijs in de gemeente Edam-Volendam

  Een overzicht en contactgegevens van de schoolbesturen en scholen in de gemeente Edam-Volendam. Voor een volledig overzicht en contactgegevens verwijzen wij u tevens naar de website: scholenopdekaart.nl.

  Lees meer