Omgevingsvergunningen

Wilt u bouwen of verbouwen? Een bouwwerk slopen? Wilt u een boom kappen of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Vraag hier online uw Omgevingsvergunning aan

Via dit Omgevingsloket van de Rijksoverheid kunt u ook een vergunningcheck doen.

Wilt u meer informatie over een omgevingsvergunning dan kunt u contact opnemen via (0299) 398 398 of per mail via omgevingsvergunning@edam-volendam.nl.

Wat moet ik weten?

 • Vergunningen voor bouwen, afwijken bestemmingsplan, brandveilig gebruik, milieu, slopen, monumenten, inrit, kappen zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning;
 • Soms heeft u voor meerdere activiteiten een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld voor verbouwen en kappen. U kunt deze vergunningen in 1 keer aanvragen.
   

Klik hier voor de actuele omgevingsvergunningen

Activiteiten

Activiteiten waarvoor u mogelijk een omgevingsvergunning nodig heeft of waarover u een melding moet doen:

 • Aanleggen

  Een omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen is nodig als het bestemmingsplan dit vereist voor het uitvoeren van werken of van werkzaamheden die niet aan te merken zijn als bouwen.
  Lees meer

 • Bouwen

  U wilt gaan bouwen of verbouwen en u wilt weten of u voor uw werkzaamheden een vergunning nodig heeft? Doe dan eerst de vergunningcheck via het Omgevingsloket online (OLO). De regels verschillen per bouwwerk en per situatie.
  Lees meer

 • In- of uitrit

  Wilt u een uitrit maken vanaf uw woning of bedrijfsgebouw naar de openbare weg? Of wilt u een bestaande uitrit veranderen? Dit doet u via het Omgevingsloket.
  Lees meer

 • Milieu

  Gaat u een bedrijf beginnen of wijzigen dat mogelijk het milieu belast? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor milieu nodig. Soms kunt u volstaan met een milieumelding.
  Lees meer

 • Sloopmelding

  Gaat u een bouwwerk slopen dan kan het zijn dat u een sloopmelding moet doen bij de gemeente. Naast de sloopmelding kan er ook nog een omgevingsvergunningsplicht gelden.
  Lees meer

 • Afwijken bestemmingsplan

  In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan.
  Lees meer

 • Brandveilig gebruik

  Voor sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. En soms moet u bij de gemeente een melding doen voor brandveilig gebruik (gebruiksmelding).
  Lees meer

 • Kappen

  U heeft een vergunning nodig als u een boom wilt kappen die op de lijst van monumentale en waardevolle bomen staat, de zogenaamde bomenlijst. Voor bomen die niet op de bomenlijst staan is geen kapvergunning nodig.
  Lees meer

 • Monumenten

  Er bestaan 3 soorten monumenten: rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. Van een gemeentelijk monument is sprake als deze is aangewezen als monument (karakteristiek waardevol bouwwerk of beeldbepalend pand) door de gemeente of als deze is gelegen in het cultuurhistorisch attentiegebied.
  Lees meer

 • Omgevingsvergunning sloop

  Meer informatie over een omgevingsvergunning slopen.
  Lees meer