Test nieuwsbrief

HSB Bouw wint aanbestedingsprocedure herontwikkeling Hoogstraat Edam

Na het opstellen van visie Edam Vitaal en het vaststellen van de ontwikkelkaders is nu ook de aanbestedingsprocedure voor de herontwikkeling van de Hoogstraat in Edam afgerond. Het college van B&W heeft besloten dat, in lijn met het participatieproces, wordt gegund aan de ontwikkelaar achter het best beoordeelde ontwerp: HSB Bouw.

Lees het volledige artikel