Nieuwsbrief week 6, alle onderwerpen


Nieuws Gemeenteraad

Raadsstukken, agenda's  en de mogelijkheid om de komende Raadspleinvergadering op 14 februari 2019 live te volgen: klik hier voor alle informatie over de Gemeenteraad

Verkoop- en herontwikkelingsovereenkomst voormalige schoollocatie Blokwhere getekend

De gemeente Edam-Volendam en woningbouwvereniging De Vooruitgang hebben donderdag de overeenkomst inzake de verkoop en de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie Blokwhere ondertekend.

Lees het volledige artikel

Vragenlijst over de verdeling van sociale huurwoningen

Vijftien gemeentes in de regio’s Amstelland-Meerlanden Amsterdam en Zaanstreek-Waterland denken na over een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen. Daarom vragen zij hun inwoners vanaf 30 januari om hun mening hierover. Hiervoor wordt een online vragenlijst uitgezet met vragen over wie voorrang zou mogen krijgen op een sociale huurwoning en de toewijzing van deze woningen.

Lees het volledige artikel

Herinrichting Burg. van Baarstraat

Op maandag 18 februari 2019 is gestart met de herinrichting van de Burgemeester van Baarstraat. Dit sluit ook aan bij de gemeentelijke doelstelling om de openbare ruimte een mooier aanzien te geven.

Om de bereikbaarheid van en naar de Burgemeester van Baarstraat  zoveel mogelijk te waarborgen wordt het werk in een aantal fases uitgevoerd waarbij het verkeer zal worden omgeleid.

Hieronder het overzicht van het werkgebied opgedeeld in fases en de geschatte planning.


Fase 1. Kruising Hyacintenstraat – Burgemeester van Baarstraat; 18 februari t/m 24 maart

Fase 2. Rozenstraat-Krokussenstraat; 25 maart t/m 21 april

Fase 3. Krokussenstraat-Irissenstraat; 22 april t/m 19 mei

Fase 4. Irissenstraat-Tulpenstraat; 20 mei t/m 30 juni

Fase 5. Tulpenstraat- het pad naar de flat Boelenspark; 1 juli t/m 14 juli

Overzichtskaart werkzaamheden

Wij realiseren ons dat de werkzaamheden, die vermoedelijk tot aan de bouwvak duren, zullen leiden tot overlast voor belanghebbenden. We zullen er alles aan doen om deze overlast tot een minimum te beperken.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht inzake het straatwerk nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer H. Kappert, telefoonnummer 0299-398398.

Lees het volledige artikel

Herbestrating Rozenstraat Volendam

Vanaf maandag 4 t/m vrijdag 15 februari is er geen doorgaand verkeer mogelijk ter hoogte van het woningblok 1 t/m 21 (oneven).

Lees het volledige artikel

Afsluiting deel Jacob Tonissenstraat Edam

Het gedeelte van de Jacob Tonissenstraat tussen de Claes Teenxstraat en de Bouwen Loenstraat is afgesloten voor doorgaand verkeer. Hier zijn de stratenmakers bezig met herbestrating. Dit duurt tot en met vrijdag 8 februari a.s. afhankelijk van de weersomstandigheden.

Lees het volledige artikel

Wegafsluiting Claes Teenxstraat Edam

Vanaf woensdag 6 februari om 08.00 uur is geen doorgaand verkeer meer mogelijk op het weggedeelte tussen de Bouwen Loenstraat / Jacob Tonissenstraat en de Dijkgraaf Poschlaan. Eerst wordt het riool vervangen en aansluitend wordt het wegdek herbestraat.

Lees het volledige artikel

Edammerweg met hoek Dril af en toe moeilijk bereikbaar

Van maandag 4 februari t/m vrijdag 15 februari is de hoek Edammerweg met Dril af en toe enkele uren moeilijk bereikbaar voor auto's. Dit in verband met sloopwerkzaamheden aan een woning aan het Dril.

Lees het volledige artikel

Reparatie hoofdriool Gouwwijk

Binnenkort wordt gestart met de reparatie van het hoofdriool in de Gouwwijk. Het riool is op twee plaatsen kapot/gescheurd.

Lees het volledige artikel

Doodzieke populier bij de Visserstraat/Roerstraat wordt binnenkort gekapt

Het is een imposante Populier (Populus canadensis). Hij staat bij de Visserstraat/Roerstraat en is ongeveer 70 jaar oud. Waarschijnlijk is hij net na de 2e wereldoorlog geplant. Maar er is slecht nieuws: de boom is doodziek en moet worden gekapt.

Lees het volledige artikel

Gevonden en verloren voorwerpen, januari 2019

Lees het volledige artikel

Gevonden en verloren voorwerpen, februari 2019

Lees het volledige artikel

Consulent Breed Sociaal Loket

Voor de sectie Breed Sociaal Loket van de afdeling Samenleving zijn wij op zoek naar een:

Lees het volledige artikel

Omgevingsvergunningen, 5 februari 2019

Lees het volledige artikel

Kennisgeving Beleidskader VTH Milieu 2019-2023 en VTH-strategie Milieu 2019-2023

Lees het volledige artikel

Besluitenlijsten B&W

Lees het volledige artikel

Adressen stemlokalen, openbare kennisgeving

Lees het volledige artikel

Stemmen bij volmacht, openbare kennisgeving

Lees het volledige artikel

Stemmen met een kiezerspas, openbare kennisgeving

Lees het volledige artikel

Duurzame doener

Interviews met duurzame inspirators uit de regio. Met o.a. duurzame doener Stefan de Boer (december 2018).

Lees het volledige artikel